torsdag 24 januari 2008

Kvällens kommunfullmäktige

Tänkte jag skulle skriva några rader om kvällens kommunfullmäktige. Det skulle inte bli så långt idag. Och hade det inte varit för att det stod en punkt om fristående gymnasier sist på dagordningen hade det nog blivit så. Det handlade om att det är alldeles för få behöriga lärare i några av de fristående gymnasierna i Borås. Och det är självklart inte acceptabelt. Och visst är det viktigt att något görs. Men kommunen och ansvarig nämnd jobbar med frågan. Och det är Skolverket som har det yttersta tillsynsansvaret.

Men så fort ordet friskola nämns så kommer debatten igång om friskolornas vara eller inte vara. Och för den vänstra sidan av församlingen är det noll tolerans mot friskolor.
Men det är oerhört märkligt när det s-märkta kommunalrådet går upp i talarstolen och säger något om att de s-ledamöter som för ett tiotal år sedan fattade beslut om att friskolor skulle få finnas var naiva och ångrar sig nu. Jag minns inte den exakta ordalydelsen. Men jag undrar vad hans partikollegor skulle sagt om de hört vad han sa.

Det är ju faktiskt så att socialdemokraterna på riksnivå säger att det är viktigt med möjlighet till val

"Möjligheten att kunna välja skola är värdefull och de fristående skolorna har en naturlig plats i utbildningsutbudet, men valfriheten får aldrig betyda frihet för skolorna att välja de mest lönsamma eleverna."

Detta är ett citat från socialdemokraternas hemsida. Men det verkar inte som om s i Borås har läst sitt partiprogram.
Sedan finns det annat som kan skilja men just grunden att kunna välja är väsentlig.

En hel del annat kom fram som faktiskt är hårresande. Att fack och arbetsgivare kan komma överens om att inte släppa till praktikplatser för de elever som går i fristående skolor. Ett agerande som ju faktiskt är diskriminering.

Som sagt denna punkt tog nog en timma extra minst. Jag tog inte tiden. Och det var inget beslut som skulle fattas. Det var bara en skriftlig interpellation, det vill säga en skriftlig fråga till ansvarigt kommunalråd.

En annan fråga, som i och för sig inte tog lika lång tid att debattera, var en motion om matlagningsskola för äldre friska som kommunen skulle ordna. Där var förslaget från s att kommunen skulle anordna sådana. Syftet är väldigt vällovligt. Det är viktigt att äldre, kanske i synnerhet män som blivit ensamma, får lära sig laga bra och näringsriktigt kost.

Förslaget från majoriteten var dock att kommunen skulle stötta med lokaler och kunskap om studieförbund eller andra frivilligorganisationer satte igång sådan verksamhet. Ett lysande förslag. Kommunen ska ägna sig åt sina kärnverksamheter och de som är bättre på annat ska sköta det. Och det är faktiskt så att det finns studieförbund som kan sköta sådan verksamhet. Det är de till för.

Inga kommentarer: