tisdag 29 januari 2008

Alla har skolplikt

Igår kunde vi läsa om 80-talisterna som var individualister och satsade på sin egen kompetens och ett maffigt CV. Idag kan vi läsa om eleverna i Sjöbo (alltså inte på Sjöbo i Borås) att de inte bryr sig om skolan. (DN) Det är inte fint att vara duktig. Alltså en helt annan inställning hos 90-talisterna än hos 80-talisterna. Självklart är det bättre att satsa på något, sig själv, än att inte satsa något alls. Men båda tendenserna är oroväckande för framtiden.

Förhoppningsvis är inte Sjöbo-eleverna representativa för alla ungdomar. Fast egentligen inte förhoppningsvis. De är nog inte representativa. Det görs mycket på skolområdet. På olika nivåer. Alltifrån regeringsnivå till den enskilda skolan. Men det behövs attitydförändringar på många håll. Inte minst från föräldrar tror jag. Föräldrarna måste ta ett mycket större ansvar och inte överlämna barns och ungdomars fostran till skolan och samhället. Framförallt är det föräldrarnas uppgift att se till att barnen verkligen går till skolan och inte skolkar.

Idag presenteras en rapport från Skolverket som redogör för hur många barn som skolkar från undervisningen i grundskolan. (DN, SvD) Enligt rapporten som bygger på enkätsvar från kommuner och kommundelar så var ca 1500 elever borta mer än en månad från skolan. 100 av dessa var borta hela året. Bland de kommuner eller kommundelar som svarat. Alla har inte svarat. Bland annat en del kommundelar i Borås. Och enligt rapporten är det också olika hur bra koll man har på frånvaron i olika kommuner och kommundelar.

Det är helt klart att det behövs en skärpning i hela landet. Både när det gäller uppföljning från skolans sida. Men också att föräldrar involveras i barnens skolgång.

1 kommentar:

Anonym sa...

Birger Schlaug lyfte en viktig fråga i sin blogg för inte så länge sedan.

"Skolan bör ta tillvara på elevernas kreativitet och fantasi, inte premiera deras lärande för betygens och en tänkt arbetsmarknads skull. Man bör fundera över hur man lyckats med det nästan omöjliga: att få barn att tycka lärande är tråkigt. Att vända detta genom mer betyg är intellektuellt undermåligt."