onsdag 29 augusti 2007

Flickan Louise

Utredningen om socialtjänstens hantering av flickan Louise i Vetlanda är nu klar. (DN, SvD)Flickan som levde i misär med sin missbrukande pappa men som socialnämnden inte gjorde något åt trots upprepade anmälningar. Och många brister har kommit fram. Som tillsammans gjort att det blev som det blev.

Personalbrist verkar ha varit en avgörande orsak. Och brist på kommunikation mellan politiker och anställda. Men enligt utredaren kan inte skuld läggas på någon enskild även om flera chefer får kritik.

Jag har ju inte alla detaljer i fallet men om det nu är personalbrist på grund av att det saknas pengar så kan jag inte se annat än att det är den politiska ledningen som har ansvaret. Det är denna som ska se till att det finns tillräckligt med resurser så att verksamheten fungerar på ett bra och rättssäkert sätt. En politiker kan aldrig slingra sig ur sitt ansvar.

Utredarens förslag att ge utsatta barn ett större lagligt skydd liksom att socialtjänsten ska kunna tala med barn utan föräldrarnas vetskap är jättebra.

3 kommentarer:

Barbaselo sa...

Jag håller med bloggaren i nästan allt.

Men för att en utredare skall kunna tala med ett barn utan föräldrars vetskap, innebär att begreppet målsman/vårdnadshavare måste skrotas.

Per definition så är Vårdnadshavare den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (det vill säga är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan antingen vara en eller båda föräldrarna eller en person utsedd av domstol. Vårdnadshavaren är normalt också förmyndare för barnet. En äldre synonym till vårdnadshavare är målsman.

Detta begrepp måste därför upphöra.

Det har det väl å andra sidan redan gjort, eftersom ickemyndiga personer döms på löpande band, istället för deras vårdnadshavare, som ju var tanken med begreppet.

Anonym sa...

Det är bra att en oberoende utredare konstaterar vad orsaken till detta är. Att det hänt är för dj...., och därför viktigt att det utreds. Något sådant ska inte kunna hända men för att kunna rätta till det krävs att man vet vad orsaken är.

Det mest intressanta med rapporten är delen där uppdrag granskning kritiseras. Det var inte en dag för tidigt. Usch och fy för Janne Josefssons journalistik. Man bara önskar att den övriga journalistkåren inte var så feg för att kritisera sina kollegor.

Anonym sa...

Anne-Marie - du säger att det är politikerna som är ansvariga i detta fall. Hmmm ... menar du rättsligt ansvariga? Och i så fall kan du peka ut vilken/vilka politiker du tycker borde åtalas?