tisdag 21 augusti 2007

Barn som far illa, karensdag och vargar

Gårdagens besöksrekord på min blogg blir nog svårt att slå. Enligt "sitemeter" 768 besök.

De flesta tror jag för att jag länkade till artiklarna om mamman som satte fast en spritlangare. Jag tycker att hon är en hjälte och ett föredöme för andra föräldrar.
Jag har vid några tillfällen varit ute på stan och vuxenvandrat och det är alldeles för få föräldrar som bryr sig om vad deras tonårsbarn gör.
Och tyvärr finns det alldeles för många skrupelfria vuxna som inte drar sig för att sälja sprit till unga.

Nu är det en ny dag och nya nyheter.

När barn far illa kan jag inte låta bli att reagera. När jag läser om hur "Karin" blev behandlad av sin fosterföräldrar under 60-talet. Visserligen var det en annan tid med en annan syn på barn. Barnagan var ännu inte avskaffad. Det gjordes den först 1979. Men enligt artikeln i DN så visste fosterföräldrarna visst hur det borde vara. Utåt sett så uppvisades en bra fasad men i realiteten fick "Karin" utstå ren misshandel. Ren dubbelmoral. Dessutom var de frireligiösa. Var fanns kärleken till nästan där?

Och samhället gjorde inget.

Jag förstår att Karin och andra fosterbarn som fått utstå liknande upplevelser vill ha en ursäkt av samhället. Som överlät vårdnad och uppfostran av en nioårig flicka till inkompetenta och våldsamma personer. En flicka som egentligen behövde kärlek och omsorg i stället.
Karins berättelse kommer fram i samband med en utredning om fosterbarn som lämnas över till regeringen idag. (SvD)

En glädjande nyhet är att även statsministern verkar tveka om en andra karensdag. (SvD, DN)Jag och folkparitet har aldrig trott på en andra karensdag. Det skulle drabba många som redan har det svårt ekonomiskt och få fler att gå till jobbet när de egentligen ska vara hemma för att inte smitta andra.
Det har diskuterats mycket om att det är för långa sjukskrivningstider. Men väldigt lite om för korta. Jag tillhör nog dem som har gått någon gång för mycket till jobbet eller till något möte. Med risk att smitta ner omgivningen. Dessbättre har jag hittills fått vara tämligen frisk.

Lite mer om sjukskrivningar.
För att undvika missförstånd så vill jag påpeka att jag tycker att målet måste vara för den som är sjuk att kunna komma tillbaka till arbetet så fort som möjligt och ha möjlighet att använda den arbetsförmåga man har. Men då krävs det mycket inte bara av individen utan också av samhället och arbetsgivarna.
Samhället måste ställa upp med stöd och rehabilitering och arbetsgivarna måste hitta arbetsuppgifter som den som har nedsatt arbetsförmåga kan klara av. Det är krav som små företag med få anställda kan få svårt att ställa upp på.

Dagens lite udda nyhet.
DNA-prover ska kunna rentvå varg från skuld till att ha bitit tamdjur. Det har visat sig att i många fall där djurägaren trott på rovdjursangrepp så är det i stället en hund som varit den skyldige eller att djuret självdött. (SvD)

Dags att lämna skrivandet för andra sysslor. Eller om det blir utevistelse idag. Bäst att passa på att ta vara på det vackra och varma vädret idag.

Inga kommentarer: