lördag 31 mars 2007

Angiveri inte värdigt ett demokratiskt samhälle

Jakten på terrorister har tagit oanade vägar. Nu ska bostadsbolagen anmäla till SÄPO om något verkar konstigt enligt artiklar i DN och SvD bland annat. Även om det inte riktigt klart framgår av artiklarna hur detta samarbete mellan SÄPO och bostadsbolagen ska gå till. Visst är det viktigt att få tag på eventuella terrorister men att uppmana bostadsbolagen att ange dem, som de tror är det, är alldeles fel väg att gå. De som jobbar på bostadsbolagen är inte utbildade för detta. Vad händer om fel personer blir utpekade. Även om det visar sig att de är oskyldiga kommer alltid misstänksamheten att finnas kvar.

Visst kan det finnas tillfällen där det är viktigt att tala om för myndigheterna när man misstänker att någon far illa. Till exempel ett barn. Men att bostadsbolagen skulle ha ett regelrätt samarbete med SÄPO är ett märkligt förhållande.

Bara genom att ta upp denna fråga riskerar man dessutom att bidra till att misstänkliggöra personer med annan etnisk bakgrund. De allra flesta som kommit till Sverige har sökt skydd för att komma undan förföljare i sitt hemland och har absolut inte några avsikter att idka terrorverksamhet. De vill få möjlighet att skapa sig en ny framtid i Sverige och kunna försörja sig och sin familj genom att arbeta.
Tyvärr är det många som idag står utanför samhället. Och visst kan detta utanförskap bidra till att det finns en grogrund för kriminalitet och fundamentalism med allt vad det innebär.
Att fler människor får ett arbete så de kommer in i det svenska samhället är det absolut viktigaste för att motverka terrorism. Men jag tror inte terrorism motverkas genom angiveri.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Att bostadsbolag anmäler till polisen när man misstänker att massmord planeras är inte angiveri.
Det är en självklar medborgerlig skyldighet och rättighet.
Det är dags för Anne-Marie Ekström att vakna upp och inse vilken typ av värld hon befinner sig i.
Detta tjat om etnicitet är irriterande.Självfallet skall man leta efter fundamentalistiska muslimska terrorister bland muslimer-var skall man annars leta?

fngoteborg sa...

Nu släpps Bushadministrationen in på full front så att de kan bedriva sitt politiska spel om oljan också i Sverige, som under 15 år aldrig upplevt varken terroristdåd eller allvarliga terroristhot. Sen har jag för mig att en hel del av de här idéerna kom från/understöddes av Folkpartiet, bl.a. spionage på muslimska ungdomar i skolorna, och nu verkar idéerna implementeras av den borgerliga regeringen. Katastrof!

Anonym sa...

Hey, while searching for widgets for my blog, I stumbled upon www.widgetmate.com and wow! I found what I wanted. A cool news widget. My blog is now showing latest news with title, description and images. Took just few minutes to add. Awesome!