måndag 26 mars 2007

Drogtester och smuggelsprit

Regeringen tänker föreslå att man ska kunna drogtesta ungdomar under 15 år mot deras vilja. Det är ett kontroversiellt förslag som tidigare har ifrågasatts och ansetts att det skulle vara integritetskränkande. Idag finns det stor tillgång på droger och alkohol och ungdomar (barn) prövar allt tidigare. Allt måste göras för att förhindra att barn och ungdomar utvecklar ett missbruk. Ju tidigare insatserna sätts in desto bättre.
Att bara få ta prov då föräldrarna godkänt det kan fungera i de fall där föräldrarna är ansvarskännande och bryr sig om sina barn. Tyvärr finns det dock föräldrar som inte gör det och då måste man få ha möjlighet att göra ett prov ändå. Men det krävs att det görs på ett proffessionellt sätt så att det inte uppfattas som integritetskränkande utan så att det uppfattas att det görs för att man ser till barnets eller ungdomens bästa. Men det är en svår fråga så fort som man ska använda tvång. Särskilt mot barn.

Förhoppningsvis kommer förslaget när det är framme att få en utformning som tillgodoser detta.
Som alltid när det skrivs i media (SvD och DN)så verkar det som om lagen redan är framme. Men det ska tillsättas en utredning och sedan ska förslaget ut på remiss och sedan ska det läggas proposition som sedan ska beslutas av riksdagen (tågordningen inom lagstiftningen är lång och tar tid).
De tendenser som finns idag att man talar om droger "i rekreationssyfte" oroar mig.
I dagens SVT-nyheter talar forskare om att man funnit att hasch kan göra den som använder detta mer mottagligt för andra droger som till exempel heroin. En "braja" på lördag i rekreationssyfte är således inte så ofarligt.
Glädjande är dock att Tullen ska skärpa sin kontroll av smuggelsprit (SvD). Även här är det viktigt att göra vad som göras kan för att minska bruket av alkohol, särskilt bland ungdomar.

Inga kommentarer: