lördag 31 mars 2007

Av misstag i kronofogderegistret- då är man fast

Det är fullständigt otroligt att det i dagens IT-samhälle inte går att plocka bort ur Kronofogderegistret en person som hamnat där på grund av att någon annan myndighet gjort fel.

I DN idag finns ett exempel där en fordonsskatteavi inte kom fram för att Vägverket inte kunde skriva ut adressen. Märkligt också det i och för sig. Alltså kunde inte personen betala. Men kronofogden kunde skriva ut adressen. Avin kom tillbaka med "adressat okänd". Felet blev utklarat men anmärkningen hos kronofogden står kvar och den går inte att få bort.

Det är lagen som behöver ändras. Snälla regeringen se över lagen fort som bara den så att inte fler oskyldiga personer drabbas.
För rättssäkerhetens skull. Det får inte vara så att den enskilda människan kommer i kläm när myndigheter gör fel. Då riskerar vi att tappa förtroendet för det offentliga Sverige. För den enskilda människan får ta konsekvenserna om han eller hon gör något fel. Det måste vara lika.

Inga kommentarer: