måndag 12 mars 2007

Hur kan man underlåta att ge sjuka vård

DN skriver idag om att det finns otydligheter om hur sjukvård ska ges till gömda personer i Sverige. Frågan har diskuterats länge och den borde ha retts ut för länge sedan.

Sveriges lagstiftning när det gäller att ge sjukvård till människor som befinner sig i Sverige utan giltiga dokument är en av Europas mest restriktiva. Visst borde det vara så att ingen ska befinna sig illegalt i landet. Men nu är det så av olika skäl. Bland annat på grund av att vi haft en rättsosäker asylprocess (som nu förhoppningsvis är på väg åt ett annat håll sedan Utlänningsnämnden lades ned). För mig är det orimligt att inte sjuka människor ska kunna få hjälp oavsett om de har laglig rätt att vistas i landet eller inte. Det är människor av kött och blod som behöver vård.

Sedan är det för mig en gåta varför regeringen över huvud taget tvekar var frågan ska hanteras. Det handlar om sjukvård då ska den hanteras på socialdepartementet.

Min eloge till alla de nätverk som ändå stöttar sjuka som inte vågar uppsöka sjukhus eller annan vårdinrättning.