torsdag 22 mars 2007

Våld mot kvinnor

Flera artiklar, från v, mp och tre fristående skribenter( Mihaljevic m fl), i dagens SvD tar upp frågan om våld mot kvinnor bland annat som svar på Ulf Kristofferssons artikel om hur Stockholm vill motverka hedersrelaterat våld.
Delvis kan jag hålla med skribenterna. Det är viktigt att inte bara tala om hedersrelaterat våld. Men det är en företeelse som dyker upp mer och mer och som många myndigheter saknar kunskap och kompetens hur man ska tackla. Även om den inte har med religion att göra. Där har Mihaljevic m fl rätt.
Våld och förtryck mot kvinnor har förekommit i alla tider. Även i Sverige.

Det allra bästa vore ju att våld mot kvinnor försvann men så länge som det förekommer att män slår och förtrycker kvinnor är det viktigt att debatten fortsätter. Det oavsett om det är "vanliga" svenska män eller män från andra kulturer som slår. De har alla samma grund: ett behov att kontrollera kvinnan. I vår "svenska kultur" är det inte accepterat men det sker ändå. I andra kulturer är det mer accepterat.
Min uppfattning är att när man bor i Sverige så är det inte accepterat (det borde inte vara det någonstans). Det hjälper inte bara med att ge mer pengar till skyddade boenden även om det måste till till att börja med.
Men i längden innebär det ju att vi fortsätter att acceptera att kvinnor förtrycks.
Det är våldet och förtrycket som måste motverkas från grunden.
Skolan och förskolan har en viktig roll att föra ut kunskap hur vi ska vara mot varandra. Våld ska aldrig vara en lösning.
De som kommer till Sverige ska vid sin introduktion få kunskap om att vi inte tolererar förtryck av kvinnor och att kvinnor och män har samma rättigheter och skyldigheter. Alla ska få en möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och kunna välja den han eller hon vill gifta sig med.
Att man begått ett brott i "hederns namn" ska absolut inte vara en förmildrande omständighet i en domstol.
Jag tror att kunskaperna är alltför dåliga inom myndigheterna som kommer i kontakt med hedersrelaterat våld. De behöver förbättras.
Tyvärr har många invandrare inte fått möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Att leva i utanförskap utan kontakt med det svenska samhället medför ofta att man än mer går tillbaka till sin egen kultur och anammar alla dess delar, även de som är dåliga.

Det behövs göras mycket för att motverka våld mot kvinnor, oavsett om dessa är infödda eller utlandsfödda. Det har talats mycket i många år men vi har kommit väldigt liten bit.

6 kommentarer:

kagemusha sa...

Samtidigt så går det inte att förneka att islam är en kvinnofientlig religion. I sura 4:34 så står det att en man har rätt att slå sin fru, och praktiserande muslimer säger att koranen ska följas, inklusive detta stycke.

Anonym sa...

Man kan inte på allvar påstå att det är systemet och våra svenska fördomar som ligger till grund att vissa kvinnor blir slagna?

Anonym sa...

Du glömmer att även män misshandlas av kvinnor och att det också sker frekvent (enligt RFSL) i samkönade relationer. Därför tycker jag att vi skulle tala om denna problematik på ett övergripande plan. Oavsett kön, sexuell läggning, religion eller etnicitet.

Anonym sa...

Varför behövdes inte riktade insatser mot hedersvåld förrän det kom stora grupper med muslimska invandrare till Sverige? Varför vill man trivialisera detta genom att likställa det med annat våld? Det övergår mitt förstånd hur liberaler på detta slappa sätt allierar sig med religiösa grupperingar som vaktar sitt revir med våld. Politisk korrekthet när den är som absolut sämst...

Anonym sa...

"Män slår kvinnor", men hallå, kan du inte skriva "vissa män slår kvinnor"? Det är bara FÅTAL män gör det!!

Sedan handlar det inte alltid om att vissa män slår kvinnor för att få makt över kvinnorna. De kunde lika gärna ha slagit andra män istället. Det har vi ju sett hur mycket som helst av.

Sluta smutskasta alla män! Bunta aldrig ihop oss män heller!

Anonym sa...

Anonym: Är det inte lite fascinerande att nästan varenda kvinna känner en annan kvinna som misshandlats av en närstående man, medan nästan inga män känner en man som misshandlar..?
Nej, alla män slår inte kvinnor, men de flesta som misshandlar sin partner skulle inte "lika gärna kunna ha slagit en (utomstående) man". Våld i nära relationer är skilt från våld i t.ex. krogkön på alla sätt. Hedersvåld är besläktat med våldet i "svenska" relationer, det är samma strukturer som gör dem möjliga även om de kan ha olika "officiella ursäkter"