torsdag 29 mars 2007

Persson på nytt

Göran Persson tycker att programmet gjort en felaktig bild av honom.(SvD och DN) För att börja med att vara snäll kan jag delvis hålla med honom om att programmet lite fokuserar på vad som hänt i politiken under de 10 åren och det är många stora händelser som borde ha kommenterats. Jag själv var mycket inblandad i flyktingpolitiken under 2005 med kyrkornas påskupprop och de apatiska barnen. Det var faktiskt en stor politisk fråga. Många var engagerade antingen det var för eller emot. Det fanns många fler viktiga frågor. Inte med ett ord nämndes detta i dokumentären. Så visst kan SVT kritiseras till viss del.

Men jag kan inte förstå, att Göran Persson inte förstod, när han kritiserade, för att inte säga förnedrade, än den ena än den andra att detta skulle hamna i förgrunden. Är det något jag lärt mig under mina fyra år i rikspolitiken så är det, att inte säga för mycket till en journalist. Det borde en statsminister veta. Kanhända blev det så att Fichtelius och han blev för nära vänner. Då man kanske ett och annat slipper ur en som man inte borde. Fast kameran var ju på. Persson bänkade sig gladeligen framför kameran. "Det blinkar en röd lampa".

Han kanske skulle ha funderat innan han ställde upp på projektet. Men tror man att man är störst, bäst och duktigast då vill man bevara sig själv till eftervärlden.

Inga kommentarer: