fredag 30 mars 2007

Migrationsverket på tapeten igen

Igen kritiserar JO Migrationsverket i en rapport. (SvD, DN, GP )Denna gång enheterna i Solna. Även om Migrationsverket kanske är på rätt väg så finns det en rad gamla ärenden som tar tid. JO hittade ett ärende som bara "legat" i ett år utan att någon handläggning gjorts. Inte underligt att människor blir desperata och sjuka när det tvingas vänta under så lång tid. Dessutom har man begått rena lagbrott. Till exempel genom att hota med polishämtning om personen inte infann sig till ett utredningssamtal. Många asylsökande har haft nog av polis i sitt eget hemland och blir självklart skrämda av ett sådant hot.
Ett överklagande till Migrationsdomstolen ska också handläggas snabbt. Men där brister det också. Den enhet som ska ta hand om dessa ärenden är överbelastade. Detta vet jag också av egen erfarenhet. Eftersom jag har överklagat ett arbetstillståndsärende.

Jag överklagade i december 2006 och när jag ringde och kollade i slutet av februari 2007 hade ärendet ännu inte fått någon handläggare. Men jag fick tipset att begära förtur. Och det har jag fått. Och jag har också fått ett brev från migrationsdomstolen att jag kommer att få två brev. Det första brevet med beslutet. Det andra brevet talar om att det första brevet har skickats.

Det är en lång historia men ärendet gäller en före detta asylsökande som hade ett arbete men fick avslag på sin asylansökan. Och återvände hem till Bosnien. Han kommer ursprungligen från Srebrenica men hans by är utplånad och är nu internflykting och bor i Sarajevo.

Hans arbetsgivare här i Sverige ville gärna ha kvar honom men det gick ju inte enligt nuvarande regler som jag också vet tycks märkliga av många. Sedan har arbetsgivaren försökt i flera år att få länsarbetsnämnden att gå med på att han ska få komma hit och arbeta. Till sist gav de med sig men bara ett 18-månaders tillstånd. Arbetsgivaren var överlycklig.
Men det är ju Migrationsverket som till sist beslutar. Då avslog de ansökan med skälet att han kan inte få permanent uppehållstillstånd och tillfäligt är inte aktuellt eftersom de inte tror att han återvänder eftersom han visat sig så angelägen om att komma till Sverige. Fast han har ju återvänt en gång. Detta beslut tog sex månader.
Sedan har det alltså gått ytterligare tre och en halv månad.
Jag väntar med spänning på det första brevet med beslutet. Finns det någon rättssäkerhet i landet så borde det gå bra. Migrationsverkets beslut är ju inte ens beslut på ingiven ansökan som gällde bara 18-månaders tillstånd. Och det av Migrationsverket antagna skälet om att han inte återvänder finns inget belägg för.
Sedan kan jag väl rent generellt tycka att det måste vara arbetsgivaren som vet bäst vem han eller hon vill anställa. Det kan ju inte vara handläggare på Migrationsverket. Hoppas också att det snart kommer ett förslag från regeringen om arbetskraftsinvandring i allmänhet.

Och att regeringen snart kommer med ett förslag hur mottagandet av flyktingar ska se ut och vilka uppgifter Migrationsverket ska ha och vad man kan överlåta åt någon annan.
Idag har Migrationsverket dubbla uppgifter. Både utreda och se till att de asylsökande har tak över huvudet och mat för dagen medan de väntar.

Inga kommentarer: