lördag 24 mars 2007

EU 50 år behövs - men ska göra rätt sakerNuvarande statsministern, Fredrik Reinfeldt (m) och Sveriges EU-kommissionär, Margot Wallström (s) samsas i en artikel om EU inför EU:s 50-års jubileum på DN-debatt. Undrar just om den f d statsministern, Göran Persson skulle ha kunnat skriva sig samman med Margot Wallström. Tror inte det. Med tanke på hur han, som det framkommit i programmen om Göran Persson behandlat henne.

Desto mer glädjande är det att just statsministern och EU-kommissionären gör det trots olika politiska partibeteckningar.

Även i SvD uppmärksammas 50-åringen men där skriver Margot Wallström själv.

För 50 år sedan var det något stort när Europas länder efter två krig bestämmer sig för att sätta sig ner runt ett bord och prata med varandra i stället för att puckla på varandra med kanoner. Intentionen med EU, eller som det hette då EEG, var att det aldrig mer skulle vara krig i Europa. Den intentionen glöms ofta bort idag. Särskilt av oss svenskar som inte var med i kriget (direkt i alla fall).Men EU ska ägna sig åt rätt saker. Där det behövs gränsöverskridande agerande där ska EU agera. Sådana exempel är klimat och miljö, bekämpning av internationell brottslighet, flyktingpolitik mm. En regel är att beslut ska fattas så nära den som det berör.Det behövs ett fördrag som reglerar vad EU ska göra och inte göra. Det är nog dags att börja diskutera det. Plocka fram det ur frysen där det las när några länder röstade nej.

Sedan får inte EU stanna där det är idag. Länderna på Balkan måste få komma med. Ett löfte om medlemskap i EU för Balkanländerna, när de uppfyller de krav som ställs, skulle göra situationen stabilare i hela Europa. Idag är fortfarande många människor från dessa länder på flykt i Europa. Jag tror många skulle återvända och hjälpa till att bygga upp länderna igen om de vet att situationen kommer att bli bättre. Minskad arbetslöshet och ökade investeringar. Och framför allt en framtidstro vilken saknas idag.

Jag förstår att människor ibland blir upprörda för nya regler som EU fastställer. Ibland passar de inte in i det svenska samhället. Ibland är det korkade förslag. Det tycker jag också. Men mycket är missförstånd och mycket är det också rykten som förstorar upp saker och ting. Hembakta bullar på kyrkkaffet är ett sådant exempel. Helt klart är det att det behövs mer samtal om EU och vad EU står för och vad EU ska göra. Politiker på alla nivåer måste ta sitt ansvar. I Riksdagen får numera EU-frågorna en mer framträdande roll.Men hur diskuterar vi i Borås hur EU påverkar vårt dagliga liv. Enda gången EU kommer upp i debatten är när vänsterpartisten Lennart Andréasson skyller på EU när han tycker att de kommunala pengarna inte räcker till (lite förenklat uttryckt kanske) .EU behövs och vi måste föra en vardaglig diskussion. Alliansregeringen har visat att man tycker EU är viktigt genom att tillsätta en EU-minister, Cecilia Malmström (fp), som nu reser land och rike runt och talar EU.


Min egen personliga uppfattning är att vi åtminstone måste börja tala EURO igen. Det är först när vi gått med i valutasamarbetet som vi är fullvärdiga medlemmar och kan påverka fullt ut. Det vore också försmädligt om någon av de baltiska staterna kom före Sverige att införa EURO som valuta.

Inga kommentarer: