torsdag 1 mars 2007

Rabatt på städning

Så var då pigdebatten igång igen. Åtminstone i Aftonbladet som kallar det förslag som regeringen lagt idag på skatterabatt på hushållsnära tjänster för "pigförslaget". Men jag tror att det är många som välkomnar det. Det kommer att göra tillvaron bättre för många. Många av dem som idag utför städjobb och liknade arbeten svart, utan försäkringar och pensionspoäng, kommer säkert att få vita jobb i stället. Barnfamiljer kan få mer tid att umgås med varandra i stället för att ägna den lediga tiden till städning. Det kommer också att underlätta för äldre. Staten kommer att tjäna pengar genom att fler betalar skatt när de svarta jobben blir vita.
Det blir över huvud taget fler jobb.

Det enda som jag inte håller med om helt är betalningssättet som föreslås. Det hade varit bättre att företaget som tillhandahåller tjänsten hade gjort reduktionen eller att man betalat med servicecheckar.

Mer kan läsas i SvD och DN och Aftonbladet.

Inga kommentarer: