onsdag 28 mars 2007

Barnfetma minskar - inte ökar

I gårdagens blogg skrev jag att barnfetma ökar. Jag hade fel. Idag presenteras en studie (DN) som gjorts av Folkhälsoinstitutet i fyra kommuner där har andelen barn minskat från 4,9 % till 3,6 %. Det var läsåret 2005/06. Det är glädjande att antalet feta barn minskat och förhoppningsvis gäller samma sak också i andra kommuner. Men siffran är fortfarande hög. I Borås följs BMI för barn i årskurs fyra upp och här ligger siffran på 4% som har över BMI under 25. Anatlet har i alla fall inte ökat mellan åren 2005 och 2006. Medvetenheten om att det är viktigt att röra sig och att äta nyttigt har vuxit och skolorna satsar på att ta bort sötsaker från skolan. Men mer behöver säkert göras. Den som är fet redan som barn riskerar att inte orka jobba när han eller hon blir vuxen. Kroppen byggs inte upp. Vilket skulle medföra allt fler som blir förtidspensionerade. Vi behöver ju fler som jobbar och inte färre.

Inga kommentarer: