fredag 2 mars 2007

Flyktingmottagande

Igen går sossar med kommunalrådet i Malmö Ilmar Reepalu i spetsen och uppmanar den 5 månader nya regeringen att agera i frågor som deras egen socialdemokratiska regering haft 12 år på sig att göra något åt.

De skriver på DN-debatt att regering och riksdag ska ta sitt ledarskap på allvar och ändra lagstiftningen när det gäller flyktingmottagandet. Varför har inte den socialdemokratiska regeringen tagit itu med detta. De har haft gott om tid.

Det enda de lyckades åstadkomma var en mycket marginell lagstiftning som, inte förbjöd asylsökande att bo hos släktingar men väl tog bort den lilla ekonomomiska ersättning som de som skaffade eget boende fick. Det blev inte ens en ekonomisk vinst. För staten visserligen men inte för kommunerna som fick betala ut motsvarande i försörjningsstöd i stället.

Folkpartiets förslag att i stället göra en total översyn av flyktingmottagningen avslogs vid beslutstillfället (hösten 2004) med motiveringen att det kommer ett förslag från den dåvarande regeringen 2005. Hittills har det inte kommit något.
Ilmar Reepalu med kompisar borde ha sagt till sin egen regering att ta ledarskapet på allvar och komma med förslag. Då hade problemen redan varit lösta eller åtminstone mindre.

Förhoppningsvis kommer snart den nya regeringen med förslag hur flyktingmottagningen ska se ut. För det är bråttom.

3 kommentarer:

Anonym sa...

”Situationen börjar bli allt mer ohållbar”, säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu i sydsvenskan.

Ohållbar, trevligt. Nu vill Reepalu se till att fler kommuner hamnar i den ohållbara situationen. Alla ni som inte har en tanke på att vi bör strama åt invandringen ordentligt, vad har ni för visioner om framtiden? Om tio år, om 20 år. Hur ser det ut då? Hur många kommuner har då "ohållbara situationer"?

Det blir våra barn som får betala notan för vår generations ömätliga behov av att framstå som jesusfigurer.

Anonym sa...

Lilla Sveriges frikostiga inv.-& flyktingpolitik lockar hit alltför många människor av alla kategorier.
Vi borde i stället tillämpa liknande villkor som övriga rika EU-länder för att ge dem en chans att också få en berikande mångkultur. I Sverige har den ju inneburit utanförskap, splittring och otrygghet, bl a på grund av en misslyckad integrationspolitik trots enorma resursinsatser.

Anonym sa...

Men Anne-Marie ....
Nog läser du slarvigt.
"Kommunhövdingar." skriver Lago, Johansson och Reepalu i sin DN debattartikel. Det är ju kommunerna demenar måste ta sitt ansvar när framför allt 4 miljoner irakier tvingas på flykt. Den lilla "åthutningen" mot regering och riksdag gällde bara att säkra kostnadstäckningen och ändra lagstiftningen vad gäller eget boende.
Irak är långt borta men ändå väldigt nära som allt i vår globaliserade värld. Flyktingströmmen sprider sig över stora delar av världen men grannstaterna tar ändå bulken av strömmen.
Jag tycker för det första att vi har råd att vara solidariska. För det andra vet jag att när förutsättningarna åter finns i Irak att leva ett tryggt liv utan risk att bli kidnappad, skadad eller dödad, kommer många av dagens flyktingar att återvända dit. Så gjorde nästan alla latinamerikanska flyktingar från tiden för diktaturerna som på den kontinenten hölls under armarna av .... well, you know who!
Men självklart ska vi ta folks rädsla för det främmande liksom utmaningen med en bra integration på allvar.
Först och främst går i alla fall människors behov av skydd. Känner vi inte så får vi uppfylla vad vi åtagit oss i konventioner och avtal/överenskommelser.

Per-Åke Andersson, Finspång