torsdag 20 december 2007

Trygghet på olika sätt

Den vackra rimfrosten igår har ersatts med ett ogenomträngligt grådis. Innearbetarväder. Helt klart. Eller mulet?

Först några rader om dagens rubriker.

Den mest uppmärksammade nyheten idag tror jag blir den som presenteras i SvD med rubriken."Sjuka får ledigt för att söka jobb."
Jag har inte läst förslaget men jag tror och hoppas att det har kommit till för att hjälpa och stötta människor att snabbt komma tillbaka efter en sjukdom. Inte att göra tillvaron svårare för redan svårt utsatta människor. (DN)

Det viktigaste måste hela tiden vara att se till vilken arbetsförmåga man har, inte hur sjuk man är. Jag tror att kan man utföra åtminstone någon liten arbetsuppgift, om det så bara är på 5 %, så är det positivt för den enskilde. Att vara sjukskriven är faktiskt likställt med att vara utanför. Förslaget innebär, tror jag i alla fall, att man nu ska se till varje individs behov för att komma tillbaka.

Och att få en möjlighet att söka nytt jobb även om man är sjukskriven men ändå ha tryggheten kvar borde man se just som en möjlighet.

Men hela tiden är det arbetsförmågan som är det viktiga. Problemet har varit att det funnits ett mycket stelbent system med procentsatser hit eller dit som man kan vara sjukskriven. Jag vet inte hur de kommer att göras om men jag hoppas i varje fall att det blir betydligt fler nivåer. För det ska finnas plats för alla efter vars och ens förmåga. Då blir förändringarna en möjlighet och en trygghet. Att någon bryr sig.

Ett annat förslag som presenteras idag i form av en utredning, med Barbro Westerholm (fp) i spetsen, är att det ska införas ett nytt begrepp när det gäller äldres boende. "Trygghetsboende." (SvD)

Jag tycker att det är ett mycket bra ordval. Tanken är att de nya trygghetsboendena ska vara likartade gamla tidens ålderdomshem. Men det ordet sprider inte någon positiv klang så det nya begreppet känns välkommet.

Idag finns inget mellanting för äldre som har hemtjänst och ett särskilt boende, som mer eller mindre liknar ett sjukhem.

Många äldre känner sig otrygga att bo hemma men är för friska för att få en särskilt boende plats. Den föreslagna typen av boende är då ett bra alternativ. Något som folkpartiet gått i spetsen för. Läs fp:s kampanjbroschyr här.

Borås stad har också gjort en del för att skapa trygghet i boendet genom att satsa på projektet bokvämt. Det vill säga bok bekvämt och tryggt hela livet. Här finns lite mer om detta.

Nu har jag nog inte tid att sitta och skriva mer. Julen väntar.

UppdateringsPS.
Precis som jag förutsåg så kritiserar oppositionen regeringens förslag om sjukskrivningar (SvD) men vad är det som säger att enskilda ska slås ut utan rehabilitering. Se möjligheterna för den enskilde i stället. Att få en chans att komma tillbaka till arbetslivet. Och varför gjorde inte den socialdemokratiska regeringen något under alla år för att motverka de skenande sjukskrivningstalen.

Inga kommentarer: