tisdag 11 december 2007

Hässleringen

I morse när jag vaknade var jag tämligen trött. Hade svårt att somna och vaknade tidigt.

Men tröttheten gick snart över. Jag deltog i ett morgonmöte med inblandade i Hässleringen i vår kommundel. Ett projekt inom det urbana utvecklingsarbetet, tidigare Storstadssatsningen.

Så många eldsjälar som berättade om sin del i det arbete som pågår på Hässleholmen för att förbättra för de boende där inom många områden.

Två ungdomar från ett nystartat ungdomsråd berättade vad de ville göra med sin stadsdel. För att få slut på fördomar och negativa attityder. Och för att stärka självförtroendet och kunskapen hos de ungdomar som bor här.

Ett projekt som ska skapa kontakt mellan studerande vid högskolan elever i vid Fjärdingsskolan i åldrarna 8-12 år. För att skapa goda förebilder och för att på sikt bredda rekryteringen till högre studier.

Trygghetsvandringar där alla berörda finns med. Öppen skola där föräldrar och barn träffas efter skoltid och gör aktiviteter tillsammans.

Ett planerat brottsförebyggande råd.

Ett projekt för att öka möjligheten för de som idag saknar arbete att komma in på arbetsmarknaden är också på gång. Jätteviktigt.

Och en hel del mer.
Det känns positivt att det händer så mycket på området som idag är ett av de områden som har negativ klang på många håll. Visst finns det problem och det är inget som ska sopas under mattan. Men det finns också många positiva krafter som jobbar för en förbättring. Dessa krafter måste få stöd från alla håll.

Lite fakta:

Hässleringen består av fem målområden.

Ökad förvärvsfrekvens och minskat försörjningsstöd
Språkutveckling och skolresultat
Attraktiva och trygga stadsdelar
Demokrati och delaktighet
Folkhälsa
Ökad tillväxt

Mer om det urbana utvecklingsarbetet finns att läsa här och mer om Hässleringen här.

Inga kommentarer: