fredag 23 november 2007

Omsorg om äldre och yngre

Äldreomsorgen hann vi aldrig diskutera i budgetmötet. Det kommer tredje dagen. Men att det är viktigt att de, som arbetar inom äldreomsorgen, har utbildning för det, finns inga delade meningar. För att arbeta inom äldreomsorgen krävs alltmer kvalificerad utbildning.

Borås har under senare år utbildat personal med hjälp av pengar satsade av den förra regeringen. Benämnd kompetensstegen. Och kommer att fortsätta att göra det under kommande år.

Det är inte acceptabelt att det bara är 68 % av dem som arbetar inom äldreomsorgen i hela landet som har rätt utbildning. (DN, SvD)

Och idag skriver äldre- och folkhälsominister Maria Larsson på DN-debatt hur viktigt det är med utbildad personal och att regeringen därför tillsätter en utredning som ska belysa vilka utbildningsvägar som finns för att utveckla och behålla kompetent personal. Äldreomsorgen är en kommunal angelägenhet men att staten måste också stötta med satsningar av olika slag.

Numera finns det särskilda dagar för allting. Bilfri dag, kanelbullens dag och mycket mera. I morgon är det en "Köpfri dag". (DN)

Visst handlas det en massa. Men varför bara minska onödig konsumtion bara en dag. Det kanske är bättre att handla mindre över hela året. Eller att minska bilåkandet över hela året. Eller varför inte äta kanelbulle varje dag. Nä. Det sistnämnda kanske inte var så bra. Jag tror det skulle krypa kanel ut ur öronen då. Men visst någon gång då och då.

Och i SvD kan vi läsa att det gynnar karriären att bli pappa. Men motsvarande finns inte för kvinnor när de blir mammor. Tvärtom. Anledningen till att nyblivna pappor gynnas i karriären beror på att de upplevs som att ha ett liv i balans när de bildat familj.
Hur långt har vi kommit i jämställdheten egentligen? Det verkar inte som om detta med att även pappor tar föräldraledighet har nått fram.

1 kommentar:

FANCY sa...

Tack för dessa ord för personalen...vi är många med utbildning men av olika regler som ex. LAS m.m. släpps vi inte in i vården trots utbildning. Jag tror att det är en otrolig feltolkning av systemet. Det är nu dags att börja arbeta för personalens situation i bl.a äldrevården och då pratar jag om undersköterskor och mentalskötare.

***Tack***