torsdag 8 november 2007

På gång med BRÅ

Passar på att skriva lite mellan två möten.

Efter en och en halv dag tillsammans med en rad personer från skola, fritidsgårdar, socialtjänst, polis och vården känner jag mig riktigt nöjd. Vi har diskuterat hur man ska komma igång med ett brottsförebyggande råd och andra samverkansgrupper i Brämhults kommundel i Borås. Det finns en hel del att ta tag i när det gäller att få in barn och unga på rätt väg. Särskilt när det gäller den del av kommundelen som heter Hässleholmen. Det vi var tämligen eniga om var dock att det är med föräldrarna som man måste börja. Många av föräldrarna, för att inte säga de allra flesta, som bor i området kommer från en rad olika länder och en del saknar jobb och träffar sällan svenskar.
Problemet många gånger är att barnen får övertaget över föräldrarna. Vilket inte är så konstigt eftersom barnen oftast lär sig språket snabbast och ofta får tolka åt sina föräldrar och därmed kunnat använda det de får veta till sin egen fördel. Där har det svenska samhället gjort fel som låtit det ske. Man måste låta barn vara barn. Och föräldrar vara den auktoritet som de ska vara.

Hur man konkret ska gå till väga diskuterade vi inte. Men för min egen del tror jag att det behövs föräldrautbildning men också språkutbildning och framförallt att de som saknar jobb får en chans att komma ut på arbetsmarknaden.
Återkommande introduktion om hur det svenska samhället fungerar är ett bra sätt. Ofta är det svårt att ta till sig allt när man är nyanländ. Det är senare frågorna börjar komma.
Större fokus tror jag också måste läggas på hur vi i Sverige ser på kvinnor. För att bland annat komma till rätta med hederskulturer.

Att inrätta en familjecentral där olika aktörer samlas under en hatt. Till exempel BVC, MVC, socialtjänst m fl. Det är allra bäst att möta eventuella problem så tidigt som möjligt.

En annan fråga som vi i gruppen ansåg låg högt på agendan för det lokala brottsförebyggande rådet är drogproblematiken. Liksom att spränga kriminella gäng.

Som sagt det finns en hel del att göra men jag tror inget är omöjligt. Med tanke på den vilja som fanns hos alla som deltog i de här två dagarna.

Dessutom finns det redan en hel del som pågår kommundelen för att stärka de som bor där. Det finns en verksamhet som heter Öppna utsikter. Där utlandsfödda kvinnor får språkundervisning samtidigt som deras barn är på dagis på samma ställe. Dessutom får kvinnorna möjlighet att praktisera inom kommundelen. Verksamheten började som projekt men är nu en del av ordinarie verksamhet. Motsvarande för män finns också, Mannakraft. Det finns också dagfolkhögskola. Hässleringen är ett samlingsbegrepp för lokalt utvecklingsarbete inom storstadsarbetets ram.

Inga kommentarer: