torsdag 29 november 2007

Minskad läsförståelse hos barn och unga

Tänkte inte egentligen jag skulle skriva något innan jag åker iväg för att möta bilköerna i Göteborg och intresserade Access-elever men kan inte låta bli att kommentera det att Sveriges barn läser mindre. Och har halkat ner i länderligan över barns läsande.

Det är oroväckande för läsande och läskunskap är oerhört viktigt i ett demokratiskt samhället. Det är en del av själva grunden för demokrati. Kan man inte läsa så kan man inte heller skaffa kunskap och kunskap bidrar, åmtinstone i de flesta fall, till förståelse och medmänsklighet och empati.
Visst är det bra med SMS och korta e-post meddelanden för snabb information men det ersätter inte riktiga böcker. Igen håller jag med Jan Björklund om att det är viktigt att de lärare som ska lära barn att lära sig verkligen har utbildning för det. (SvD)
I Borås kommer extra pengar att avsättas till att utveckla läsförståelsen nästa år. Om vi någonsin kommer så långt i budgetdebatten. Det är jättebra.
Och jag kommer att fortsätta att läsa Antons Stenar för mina barnbarn.
Och fortsätta att vara kritisk mot överdrivet dataspel.
Skulle kunna utveckla detta mycket mer men nu måste jag skynda.

1 kommentar:

Anonym sa...

Först ett stort, men senkommet, grattis till din stora lotterivinst. Sedan ett beklagande till de arma stackare som tvingas in i B Gates access, säger en som lyckades klara dBase när den kom i första windowsversionen.

Måste du varje gång nämna den där J Björklund? Det absolut största skämtet sedan den där fp-ledaren på 60/70-talet dvs han som utan att blinka försvarade att USA nere i dåvarande indokina använde sig inte bara vanliga vapen utan också av napalm, kemiska och bakteriologiska stridsmedel.

För att lära barn att läsa behöver man inte ha ett papper på avsutten utbildning utan man måste ha den talang som krävs, men de som besitter den talangen har säkert blivit av med den i det inte bara svenska sk utbildningssystemet. Låt de "små" dataspelarna traggla igenom många av tillhörande "facktidskrifter". Väsentligt är att de lär sig läsa och förstå vad de läser och sedan kan man gå vidare till mera avancerade saker även på främmande språk. Tyska c´t borde du känna till som datorfreak (väsentligt bättre än de engelska motsvarigheterna) Med andra ord: man måste använda fantasin. Eller?

Till slut: kunskaper, kunnande, kreativitet etc är definitivt inte på något sätt knutet till någon politisk riktning eller är en förutsättning för någon politisk åskådning. Snarare tvärtom.