tisdag 6 november 2007

Mera skola

Företagarfrukosten var givande. Pierre Chocron talade om varumärkets betydelse. Att bygga ett varumärke inrymmer så mycket. Och det kan helt klart också vara tillämpligt för en politisk organisation. Vilka värderingar finns i organisation och känner alla till dessa.

Innan jag gick iväg på mötet i morse skrev jag några rader om hur (s) fortsätter att skjuta skolpolitiken på framtiden. Precis som de gjort tidigare. Nu kommer reaktionen på en illa hanterad skolpolitik.

Skolverket presenterar en rapport där det konstateras att det inte varit någon positiv utveckling inom skolan. Det finns många obehöriga lärare i gymnasieskolan. (DN, SvD)
Störst är bristen på obehöriga lärare inom de fristående skolorna. Även om jag tycker att det är viktigt att det finns friskolor så tycker jag också att det är bekymmersamt att andelen behöriga lärare är så låg. De som startar en friskola och vill överleva i konkurrensen borde verkligen vara angelägen om att ha behöriga lärare. I längden kommer säkert de skolor som inte upprätthåller god kvalité att försvinna.
Det är också stor brist på yrkeslärare. Vilket också är oroväckande i tider när mer fokus kommer att läggas på möjligheten till mer praktiskt inriktad utbildning.

Om kompetensen hos lärarna brister så drabbar det eleverna. Det är bara knappt 70 % av eleverna som klarar skolan på stipulerade tre år.
I rapporten framgår också att en alltför stor andel av grundskole- och gymnasielärarna inte har kompetens för att hjälpa elever som har svårt.
Och (s) ska bara fortsätta att vänta.
Vilken tur att det ska utbildas speciallärare igen. Och vilken tur att regeringen med utbildningsminister Jan Björklund i spetsen satsar på lärarlyftet för kompetenshöjning för lärare.
Så att nästa års rapport som skolverket presenterar säger att nu har trenden vänt. Det är en positiv utveckling för skolan. Även om det kommer att ta tid att reparera den nedmontering av skolan som s-regeringen lyckats åstadkomma.

Skolverkets hela rapport finns här.

Inga kommentarer: