lördag 16 februari 2008

Välfärd inte för alla

Ibland undrar jag vart medmänskligheten tagit vägen. När människor som fått avslag på sin asylansökan inte kan återvända till sina hemländer, eftersom deras hemländer inte tar emot dem, inte ens får hjälp med den nödvändigaste medicinen. Det förekommer i vår kommun, Borås. Visst kan man tycka att man ska återvända hem frivilligt när man fått avslag. Men vem återvänder frivilligt till Afghanistan där talibanerna gör nya framryckningar och journalister döms till döden. Eller till Irak eller till Somalia. Jag har skrivit mer om detta här. Där situationen är långt ifrån lugn. Jag kan inte förstå hur man kan behandla människor på det sättet. När en cancersjuk inte får sin medicin. Eller en kvinna som tvingats betala av matpengarna till sin förlossningsvård så hon måste gå till kyrkan för att få hjälp med mat. Det drar fram kalla vindar över landet.

Det finns självklart åtskilligt mer att göra för att förbättra för de människor som kommer hit. Så att dessa snabbt kommer in i samhället. Och med den nya regeringen med Nyamko Sabuni i spetsen har det börjat hända saker.

Det är inte heller så att alla har rätt att stanna. Men de här människorna som nu lever på det hela taget utanför samhället fick tillfälliga uppehållstillstånd i ett år men när detta gick ut, inte fick uppehållstillståndet förlängt trots att situationen i hemlandet inte på långa vägar har blivit bättre. Jag förstår om man är rädd för att återvända. Men den situation som nu uppstår när man hamnar utanför bidrar till både svartarbete och i värsta fall värre saker. Många har haft arbete men tvingats sluta arbeta i samband med att det tillfälliga uppehållstillståndet gått ut. Och framför allt många barn far illa.

Som tur är finns det hjälporganisationer som kyrkorna som stöttar familjerna men det borde inte vara så. Kommunen har ansvar för de människor som vistas i kommunen. Även om de kommer från Irak eller Somalia. Och vi kommer att behöva fler människor i landet. Redan idag finns det arbetsgivare som ropar efter arbetskraft men inte får någon.

I Borås gör Kyrkornas flyktingrådgivning ett fantastiskt arbete. Egentligen är uppgiften att hjälpa och stötta dem som har fått uppehållstillstånd men den mesta kraften har under det gångna året lagts mest på att stötta alla dessa som lever i en halvvärld. Även ekonomiskt. De kan inte återvända till sina hemländer men de kan inte heller starta ett nytt liv här i Borås.

Inga kommentarer: