torsdag 21 februari 2008

Ganska kort kommunfullmäktige

Det blev ett ganska kort kommunfullmäktige idag. Förvånansvärt. Det som nog tog den längsta tiden var alla enkla frågor till kommunalråden. Det blev inte ens debatt om de kooperativa familjenätverken. Däremot diskuterades om vi skulle tvinga gymnasieskolorna att hålla, i och för sig för eleverna frivilliga, kurser i feministiskt självförsvar. Själv deltog jag i debatten. Jag tycker inte att skolor ska tvingas att anordna kurser just i en viss teknik eller viss metod när det gäller att stärka flickors och pojkars självkänsla och självförtroende. Att diskutera frågor kring bemötande mot varandra ska skolan göra och tala om den värdegrund som finns. Ingen ska kränka någon annan. Efter vad jag förstått finns slag som riktas mot ögon och strupe med i de grepp som lärs ut i feministiskt självförsvar. Det känns inte speciellt bra att man ska lära sig att slå mot ögonen på varandra i skolan. Men den del som handlar just om att stärka självkänslan och våga säga ifrån har jag inget emot. Och det är klart att visst måste man försvara sig om man blir angripen. Det känns bara så fel att lära ut slag i skolan. Förebyggande och diskussioner hur man ska motverka att det uppstår en våldssituation känns mycket bättre.

Nu är det sovdags.

Inga kommentarer: