onsdag 20 februari 2008

Skatter, skola och skulder

Tillbaka hemma från storstadens vimmel. Ett gråkallt och disigt Stockholm. Men kul att träffa gamla riksdagskollegor. Och vara med på riksdagsgruppen med inslag av finansministerbesök. Fast orsaken till Stockholmsbesöket var ju Skatteverkets insynsråd. Intressant och spännande. Lite roligt att ha ett nationellt uppdrag, Och skatter är ju något som rör de flesta. En fråga som kom upp var varför inte fler använder e-tjänster. Och det kan man fråga sig. Det man också kan fråga sig, är varför inte alla betalar den skatt de borde.

Mer frågor. SvD:s läsarröster med anledning av serien om klass 9A tycker att det viktigaste för en bättre skola är skollokalerna och betygen. Visst är bra skollokaler viktigt. Men vem ska se till att eleverna lär sig det de ska, så de kan få betyg? Jag kan hålla med den som enligt artikeln tycker att föräldrarna också har ett ansvar när det gäller barnens skolgång. Det minsta man kan begära är att föräldrarna ska se till att barnen går till skolan.

Föräldrar har också ansvar att se till att deras barn inte går in i vuxenvärlden med obetalda skulder. Tyvärr blir det allt vanligare. Det är bra att man åtminstone börjar med en kartläggning av hur många barnen är. (DN)Oavsett om det är okunnighet eller ej hos föräldrarna så är det både oförståeligt och oacceptabelt att man utsätter sina barn för detta.

 

Inga kommentarer: