söndag 17 februari 2008

Läraren en viktig person

Att läraren är en viktig person i klassrummet råder inget tvivel om. Och inte bara i klassrummet. För Sveriges framtid är det viktigt att skolan har bra och duktiga lärare. Det är i skolan som det växande släktet inhämtar färdigheter och kunskaper som de kommer att behöva i sitt fortsatta liv för att utveckla landet. Att då lärarutbildningen är ett av de sista alternativen för dem som söker in till universitet eller högskolor är inget bra tecken. Det borde vara de studenter som har allra högst betyg som ska vidarebefordra sina kunskaper till kommande elever. Inte de med de lägsta betygen.

Så är det idag i stor utsträckning. Några artiklar i dagens tidningar belyser detta.

Först vill jag påtala att jag tror att de allra flesta lärare gör ett bra arbete men dels finns det inget som inte kan göras bättre och dels är det tendensen som nu råder att läraryrket riskerar att bli sista chansen.

Den artikel som verkligen ger mig kalla kårar är en artikel i DN av Maciej Zaremba där hon tar upp fall där studenter vid Lärarhögskolan i Stockholm känt sig kränkta av att de blivit underkända. Elever som inte behärskar svenska har blivit avrådda från att fortsätta studierna vilket föranlett att de anmält skolan för diskriminering. Att avråda någon från att fortsätta studier för ett yrke han eller hon inte är lämplig för är inte diskriminering. Det är att rädda både den som utbildar sig och i fallet när det gäller lärare också eleverna. Det kan inte vara kränkning att inte bli godkänd.

Som grund för anmälan ligger Lagen om likabehandling vid högskolan. Det vill säga att ingen ska bli diskriminerad på grund av könstill­hörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Det är självklart riktigt att det ska vara så. Men det måste också finnas grundläggande krav för att bli lärare. Behärskar du inte svenska språket kan du inte bli svensklärare precis som den som inte har körkort inte kan bli bilskolelärare. Att stoppa någon då kallar i alla fall inte jag för diskriminering.

SvD:s ledare och ledarbloggar handlar idag också om hur viktigt det är att de allra bästa studenterna söker till lärarutbildningen. Ett av inläggen handlar om serien på Svt om klass 9A. Klassen som med de allra bästa lärarna ska höja sig från en av de sämsta klasserna i landet till en av de allra bästa. Jag brukar inte tycka om att man experimenterar med barn och unga. Men efter att ha sett första avsnittet så är jag verkligen imponerad. Lärarnas riskförbund har gett ut en rapport om vem blir vad och varför. Rapporten trycker på hur viktigt det är att det är attraktivt att bli lärare.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Lärare är samhällets mest inskränkta yrkesgrupp. De har ofta levt hela sitt liv i skolväsendet (från sina egna skolår, via egna högskolestudier till sin egen roll som lärare). De har aldrig sett livet utanför skolvärlden och de har därför inga riktiga yrkeserfarenheter att ge sina elever.

Väldigt få lärare skulle klara sig i den privata industrin. De har varken kunskaper eller social kompetens nog att klara av de krav som ställs i näringslivet. Att de dessutom ofta saknar ledaregenskaper märks redan idag i skolvärlden. De klara ofta inte av att styra och leda en klass med elever.

En rejäl klasshöjning krävs av lärarkåren. Låt de till att börja med få betydligt högre krav på sig under högskoleåren, som civilekonomer och civilingenjörer. Låt de sedan praktisera ett antal år i industrin så att de vet hur världen ser ut utanför skolsalarna.

Anonym sa...

Det finns förslag om att skolor skall tvingas anställa "behöriga lärare", när sådana söker tjänst. Detta betyder att om det finns någon person med bra ämneskunskaper etc, men som inte nått behörighet och samtidigt en "behörig" sökande med någon av de egenskapsuppsättningar, som Zaremba beskriver, måste skolan anställa den sistnämnda.

Är våra lagstiftare, som är ansvariga för att den situation, som Zaremba beskrivit, nu beredda att också ta ansvaret för att en situation uppstår, där skolorna måste anställa "behöriga lärare" med dessa egenskaper?

Anne-Marie Ekström sa...

Jag håller inte med dig om din uppfattning om lärarkåren. De allra flesta lärare gör ett jättebra arbete. Sedan att situationen i klassrummen idag inte är vad den borde vara beror inte på läraren.
Men att det inte får gå till som beskrivs i artikeln i DN på lärarhögskolan håller jag helt med om. Läraryrket ska vara något som är eftersträvansvärt med hög status.