torsdag 21 februari 2008

Skola och bussbälten, igen

Tiden bara rusar iväg. Egentligen skulle jag förbereda kurs men ägnat dagen åt annat. Som tur är finns det en helg. Frågan är om det är särskilt effektivt att samtidigt som jag skriver inlägg om feministiskt självförsvar till dagens fullmäktige lyssnar på webb-TV med skoldebatt. Men vi kvinnor kan ju göra flera saker samtidigt påstås det ju.

Det intressanta är att mp ändrat sin politik nu så att de kan acceptera betyg från årskurs nio för att skapa ett urvalsinstrument inför val till ytterligare utbildning. Ett stort steg från att inte ha accepterat betyg alls. Men det räcker inte. I nian är det för sent. Då finns det ingen chans för den, som halkat efter, att förbättra sitt betyg. Men bättre än inget. Nu står vänsterpartiet alldeles ensam. Men helt klart är att oppositionen är ganska oense om det mesta.

Till något annat som jag läste precis nu. Vägverket säger att det är ok att stå i buss även utanför tättbebyggt område. Helkorkat. Det finns en lag som säger att om det finns bälte på en sittplats i en buss så ska bältet vara på. Då är det fullständigt motsägelsefullt att de som lyckats få en sittplats får böta om de inte tar på sig bältet medan de riskerar att få stående personer över sig om bussen gör en hastig inbromsning av någon orsak. Jag håller med personen från NTF-Väst att det är fullständigt galet att det finns stående passagerare över huvud taget. (BT)

 

Inga kommentarer: