tisdag 26 februari 2008

Korta rader en blåsig tisdagsmorgon

Några korta rader. Varför gnäller Thomas Östros över att regeringen inte gjort något mot alkoläsk. Varför gjorde den förra regeringen inte något? De kan inte skylla på att frågan inte varit uppe på dagordningen. Åtminstone 2003 hade folkpartiet en reservation i skatteutskottet, som jag själv stod med på, att man borde ta itu med skatten på alkoläsk. Bland annat detta.

"Folkpartiet anser att Sverige inom EU bör verka för en tydlig definition av alkoläsk och att all alkoläsk beskattas enligt en gemensam skattesats."

Det blev nej från regeringspartiet. Sedan finns det mer i artikeln om Östros men det hinner jag inte med nu.

Det är glädjande att FN tänker bedriva kampanj mot kvinnovåld. Det är skrämmande siffror som förs fram i pressmeddelandet från FN att var tredje kvinna i världen någon gång under sin livstid blir slagna och/eller tvingade till sex. Förhoppningsvis ger kampanjen resultat men då behövs det att alla länder tar tag i problemet. Men när det finns våld mot kvinnor och flickor även i vårt upplysta land där kvinnor ändå vet att männen inte har rätt att slå. Hur ska då kvinnor som inte ens får gå i skolan kunna sätta sig upp mot sina män?

Dags att ge sig av.


 

Inga kommentarer: