måndag 25 februari 2008

Vad gör sverigedemokraterna för integrationen?

En dag utan kvällsmöte. Unikt. Unik var också trafiken i Göteborg. Nästan inga köer. Men i morgon ska det väl regna så då är det nog bäst att räkna med kö. Alltid är det några som kör ihop.
Som tur är verkar det också som om jag inte tappat rösten. Det såg lite illa ut efter lunch idag. Och utan röst ingen kurs och utan kurs inga pengar in. Alltså är jag rätt beroende av rösten även om det nog finns de som ibland önskar att jag skulle vara tyst.

Jag har gått in och lyssnat i efterhand på sverigedemokratens agitation i fullmäktige i torsdags. Jag har lyssnat flera gånger. Inte för att jag tycker att budskapet tilltalar mig men för att försöka analysera vad det är egentligen han säger. Och det är inte mycket som är sant. Utan mest förutfattade meningar och myter. Dessutom kallar han alla oss i fullmäktige för rasister. För att vår integrationspolitik skapar ett vi och dom. Ska de säga.
När det gäller modersmål så finns det många studier som visar på att det är oerhört viktigt att man har ett modersmål som man behärskar för att kunna lära sig flera språk. Det finns en rapport från skolverket (svenska). Flera språk – fler möjligheter. Rapporterna finns på skolverkets hemsida. Sedan är svenska också viktigt.

Min uppfattning är att invandrarföreningarna i mångt och mycket bidrar till att stötta sina landsmän för att komma in i det svenska samhället. I samband med arbetet på Hässleholmen i det som numera heter urbant utvecklingsarbete, förut storstadssatsningen, tror jag invandrarföreningarna är en bra resurs. Genom att de som varit en längre tid i Sverige och själva fått både jobb och svenska vänner kan vägleda och berätta för sina landsmän vad det är som gäller. Genom att föreningarna är en resurs är det inte heller fel att de får bidrag.

Men samtidigt måste också vi svenskar dra vårt strå till stacken. Integration är ömsesidig. Den som aldrig kommer ut på arbetsmarknaden eller träffar svenskar kan heller aldrig lära sig vad som gäller i det svenska samhället. Och är det inte naturligt att träffa sina landsmän när man är i ett främmande land. Jag tror nog att svenskar utomlands bildar föreningar och träffas och firar jul och midsommar på svenskt sätt. Så varför ska inte de som kommit till Sverige från ett annat land också få göra det.

Att hålla fast vid sina seder behöver inte betyda att man inte kan bli delaktig i samhället ändå.

Det jag inte blir klok på och som jag funderat över tidigare är vilka egna förslag sverigedemokraterna har för att förbättra integrationen. För att göra människorna mer delaktiga i samhället. De förslag de har att komma med är vad man inte ska göra. För mig känns deras uttalanden bara som tomt prat.

Dessutom misstänkliggör man människor som har kommit hit efter i de flesta fall stora umbäranden i sina hemländer. Som trots det inget hellre vill än att arbeta. Kanske för att glömma bort de traumatiska upplevelserna de haft i hemlandet.

Det saknas redan arbetskraft i landet på vissa håll. Och det kommer att behövas än mer arbetskraft. Och den kommer vi inte att kunna prestera själva.

Och sedan kanske vi ibland borde tänka efter om det alltid är vi svenskar själva som är bäst på allting. Kanske ställa ytterligheter mot varandra. Vilken kultur är bäst? Den som låter alla unga springa vind för våg och råka ut för alkoholmissbruk och könssjukdomar eller den som håller sina döttrar inomhus som inte får gå ut alls utan tvingas gifta sig med en man som familjen sett ut. Jag vill inte ha någotdera men jag menar att man måste tänka efter innan man ifrågasätter. Och vilket är trevligast att möta i en affär. En tjej som är urringad till tusen och har brallor korta så man nästan ser allt. Eller en tjej med slöja.

Det finns mycket att filosofera om men nu är det nog sovdags.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Frågan är felställd.

Sverigedemokraterna verkar inte för integration utan för assimilation. Partiet vill återgå till den assimileringspolitik som Sverige förde ända in på sena 1970-talet. Integration fungerar inte. Det har vi minst trettio års empiriska bevis på. Och det inte bara från Sverige utan samtliga västerländska länder med en stor invandring från icke-västliga länder.

Vad gäller modersmål har William Petzäll anfört flera olika källor som talar för att sådan undervisning inte alls underlättar inlärandet av ett nytt språk. Inte minst nämner han Danmark många gånger eftersom Sverigedemokraterna har hämtat mycket inspiration från Dansk Folkepartis politik.

För övrigt får du gärna förklara vad det är som William Petzäll sade som inte är sant utan "mest förutfattade meningar och myter". Snälla, förklara det för en sådan som jag.

Anonym sa...

Frågan är: vad gör SD för integrationen? Svaret är: Ingenting.

Skälet är mycket enkelt SD proklamerar hårt om att införa svenska värderingar, se kapitlet i deras manifest och programdeklaration om detta. Men lyckas aldrig formulera vad dessa unika svenska värderingar konkret skulle vara.

Vilket ger som effekt att deras definition av svenskhet är ett osynligt band som bara svenskar förstår och inte är tänkt för folk utanför. Det är i den kontexten som begreppet assimilering används.