lördag 24 februari 2007

Vuxnas ansvar att barn mår bra

Barn är det viktigaste vi har. De är vår framtid. Det krävs att vi tar väl hand om barnen. Det är vuxnas ansvar att se till barn får trygghet och en så bra uppväxt som möjligt.

Då ska vi inte behöva läsa (SvD) att redan femåringar har förstadium till åldersdiabetes. Professor Claude Marcus är chef för Rikscentrum för överviktiga barn i Huddinge. Hans yngsta patient med utvecklad diabetes är 12 år. Stillasittande och skräpmat är de stora bovarna. Det behövs en radikal livsstilsförändring för många. Det största ansvaret ligger hos föräldrarna. Men skolan måste också ta sitt ansvar och se till att barnen och ungdomarna rör sig mer. Godis och sötsaker bör inte finnas inom skolans område. Information både till barn och föräldrar om det negativa med stillasittande och fel kosthållning är viktigt.

Jag tror att lösgodis har bidragit negativt. Innan lösgodiset fanns köpte man en påse med ett begränsat innehåll. Nu plockar man lite här och lite där. "Lite av sånt och lite av sånt." (Tyvärr vet jag av egen erfarenhet.) Och det blir mycket mer än man tänkt sig. Mindre godis och chips och sittande framför datorn eller TV:n och mer frukt och motionerande måste till. Risken finns annars att förtidspensionärerna blir allt yngre och yngre på grund av att deras kroppar inte orkar röra sig.

Barn kan fara illa på många sätt. Enligt statistik från Rädda Barnen utsätts allt fler barn för våld.(SvD) Även om långt ifrån alla anmälningar går till åtal så har antalet ärenden med brottsmisstankar ökat med 14 % under förra året. Från 4431 till 5053. Det är skrämmande siffror. Att antalet ökat kan bero på att fler brott mot barn blir anmälda. Men det är ändå 5053 anmälningar för mycket. Inte ett enda barn skulle behöva utsättas för våld. Det är fullständigt oförståeligt och oförsvarbart att ge sig på skyddslösa barn. Det är bra att brotten anmäls men de måste också utredas så fort som möjligt. Vilket inte verkar vara fallet idag. Barn som blir vittne till till exempel våld i hemmet måste också betraktas som brottsoffer. Det får vi inte glömma bort.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Ann-Marie Ekström, om du fortfarande är "politiskt aktiv på kommunal nivå" kanske du har möjlighet att påverka skolmaten i din kommun? Livsmedelsverkets anvisningar är förödande, den höga andelen kolhydrater bidrar sannolikt till att ungdomsdiabetes och barnfetma blivit allt vanligare. Det gäller att se till att barnen får riktig mjölk och riktigt smör, aldrig margarin eller lättmjölk, fetare kött, ordentliga grönsaker men mindre potatis och spaghetti. Inga läskedrycker och absolut ingen dietläsk.

Anonym sa...

Epost: piltson@gmail.com