torsdag 22 februari 2007

Vart tog jämställdheten vägen?

Jämställdhet kan ses ur flera aspekter. Den som det oftast skrivs om är kvinnors utsatthet för våld av män. Det har också länge diskuterats att kvinnor missgynnas inom medicinsk forskning.
Men det finns också ett annat perspektiv. Det ekonomiska.

I en artikel i DN presenteras en rapport som tagits fram på Skatteverket där det konstateras att skattelagar missgynnar kvinnor.
Dessutom rapporterar statistiska centralbyrån att inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män har ökat under 2005 jämfört med året före. Det är ingen glädjande läsning.

Vad är det då som gör att kvinnor missgynnas?

Professor Annica Dahlström har ett alldeles eget recept. I en debattartikel i DN där hon påtalar att hjärnorna är olika mellan män och kvinnor skriver hon att

"Kvinnliga genier finns givetvis, men är inte så frekvent förekommande som smarta män."

Det kan så klart vara en orsak till att kvinnor tjänar mindre. Men argumentationen håller inte när hon sedan skriver att det finns kvinnor med manlig typ av hjärna som får agera som män och män med kvinnlig typ av hjärna som får agera som kvinna. Vad är det då som är kvinnligt och manligt?

Orsakerna till att kvinnor missgynnas ekonomiskt är andra och kan delvis hämtas i den faktaruta till DN-artikeln om att kvinnor missgynnas av våra skatteregler. Där står det
"Ekonomin för män och kvinnor

Män:har högre inkomst
äger mer kapital
är oftare företagare
äger fler börsnoterade aktier
betalar mer skatt
gör fler fel
och chansar gärna när de deklarerar

Kvinnor:väljer yrke i branscher med låga löner
jobbar oftare deltid
får mer bidrag
äger oftare räntefonder
är större motståndare till skattefusk
ogillar att ta risker "¨

Jag tror inte att modellen är att fler kvinnor ska börja skattefuska. Tvärtom. Skattefusk behövs det mindre av.

Men det behövs genomgripande förändringar på många områden. Jämställdhetsarbetet måste börja redan förskolan. Kvinnor måste våga mer. Inte bara säga nej. Fler kvinnor måste våga ta på sig ledarrollen och fler kvinnor måste våga starta egna företag. Typiskt könssegregerade arenor, antingen det är inom arbetslivet eller någon annan stans, måste försvinna. Män och kvinnor måste ta mer delat ansvar för hemsysslorna. Subvention av hushållsnära tjänster kan underlätta men det utesluter inte att även mannen måste delta i hemarbetet.

Jag tror inte på kvotering eller särlösningar men onekligen finns det mycket att göra inom jämställdhetsområdet.

1 kommentar:

Anonym sa...

Det finns många absurda påståenden om hur kvinnor diskrimineras i Sverige. Ett av dessa är att skattesystement systematisk missgynnar kvinnor.

Män betalar i genomsnitt signifikant mer i skatt, i både absoluta och relativa termer, än vad kvinnor gör i genomsnitt. Hur missgynnas kvinnor av att betala mindre i skatt? Att detta faktum vänds upp och ner för att visa hur kvinnor missgynnas är symptomatiskt för den svenska debatten. Kvinnor missgynnas tydligen för att deras avdrag i genomsnitt är mindre värda än mäns i genomsnitt, men det innebär bara att kvinnor betalar mindre i skatt till att börja med. Någon har fokuserat på ett ruttet träd och totalt missat skogen.

Lösningen på problemet är i alla fall enkelt att föreställa sig; en regressiv skatteskala. Sänk skatten för höginkomsttagare, så avdragen blir mindre värda, och höj den för låginkomsttagare så deras avdrag blir mer värda.

I DNs faktaruta nämns även att kvinnor får mer bidrag från välfärdsstaten än män, i genomsnitt. I morgonens tidning får vi väl läsa hur det missgynnar kvinnor. Då kan vi fråga oss om bidragen är så dåliga, varför säger inte folk att de inte vill ha dem?