måndag 12 februari 2007

Flyktingpolitik och EU

I dagens Svenska Dagbladet skriver EU-minister Cecilia Malmström(fp) och migrationsminister Tobias Billström(m) att hela EU måste ta sitt ansvar för flyktingströmmarna från Irak. Jag håller med. Självklart ska Sverige ta sitt ansvar och ta emot de som kommer hit. Det är vår skyldighet. Men övriga Europa måste också ta sin del av ansvaret. Det är viktigt som artikelförfattarna skriver att EU får en gemensam flyktingpolitik. Det får dock inte vara det land som är det mest restriktiva som får sätta nivån. Det behövs en miniminivå men att enskilda länder måste få vara mer tillåtande.
Det finns idag också direktiv som EU tagit men som Sverige ännu inte gjort lag av trots att tiden för införandet gått ut. Detta gäller själva mottagandet av asylsökande (skulle varit infört i svensk lag före den 6 februari 2005) där bland annat finns tydligt angivet i direktivet hur personer med särskilda behov, funktionshindrade, äldre, gravida personer som utsatts för tortyr eller våldtäkt m fl, ska tas emot. Jag ser fram emot ett förslag från regeringen. Ett förslag där kanske mottagandeverksamheten skiljs från asylutredningen. Idag har Migrationsverket dubbla roller. Man ska både se till att de som söker asyl får det så bra som möjligt under tiden de väntar samtidigt som samma myndighet jobbar för att de ska avvisas. (som det upplevs idag i alla fall)Ett annat EU-direktiv som är försenat är det som gäller människohandel. Men i det sistnämnda fallet lär det komma ett förslag ganska snart. Enligt regeringens propositionsförteckning kommer det i dagarna. Förhoppningsvis finns också det förslag med som togs av en enig riksdag hösten 2005 att offer för människohandel som medverkar i en rättsprocess ska få lättare att få permanent uppehållstillstånd om de inte vågar återvända hem. Ett förslag som jag själv var tämligen delaktig i.
Förseningarna är inte den nuvarande regeringen orsak till. Men det brådskar. Mottagandet är viktigt särskilt när det nu kommer många asylsökande. Förhållandena på migrationsverket har beskrivits många gånger i pressen. I Solna ansågs arbetsförhållandena vara ohållbara ur arbetsmiljösynpunkt för en tid sedan och personal på Migrationsverket hade inte förtroende för ledningen. Jag vet inte om förhållandena förändrats sedan dess men om inte så borde frågan ha högsta prioritet för regeringen. Det är människor det handlar om. Och ibland gäller det liv eller död. Sverige måste värna asylrätten och ge de människor som söker sin tillflykt hit skydd. Men vi måste också se till att alla får ett värdigt mottagande som asylsökande för att om och när han eller hon får uppehållstillstånd ska ha lättare att komma in i det svenska samhället. Se min tidigare blogg.

21 kommentarer:

Anonym sa...

bbbbbbbb

Anonym sa...

Som gräsrot är det svårt att se varför t ex en irakier inte söker asyl i ett geografiskt och kulturellt mer närliggande land. Turkiet och Egypten är ju i princip demokratier, där det förra landet till och med är på väg in i EU. Ett annat exempel är somalier som passerar än fler länder i sin resa till det avlägsna Sverige.

Än märkligare är alla tidningsartiklar och nyhetsinslag om ”flyktingbarn” som ensamma kommer hit utan dokument. I massmedia utmålas dessa individer som mycket utsatta, medan dessa inom polisen kallas för ”ankare” (d v s de tar senare hit resten av släkten när de väl har erhållit uppehållstillstånd => anhörighetsinvandring).

Den verkliga attraktionskraften som lockar hit alla invandrare är i själva verket de frikostiga bidragen och snabbheten att erhålla svenskt medborgarskap. Dagens diskussion i massmedia känns därför som att etablissemanget konsekvent vill undvika en reell diskussion, något som dock är lättförståeligt eftersom dagens invandringspolitik totalt saknar folklig förankring.

Anne-Marie Ekström sa...

Kommentar till den som kallar sig gräsrot.
Många stannar i de näraliggande områdena. Därför skriver ministrarna Malmström och billström i sin artikel att EU måste också stötta dessa länder. Dessutom framför de också hur viktigt det är att hela EU tar sitt ansvar. Jag håller med dem. Men det utesluter inte att Sverige också ska ta emot de som kommer hit. Jag tror inte att de som flyr från Irak idag gör det för att leva på bidrag. Jag tror att de gör det för att det är en fruktansvärd situation att leva i Irak idag. De allra flesta vill bo kvar i sina hemländer. De ger sig iväg endast när situationen är ohållbar. Jag tror att både du och jag skulle göra detsamma.

Anonym sa...

Det är viktigt att Sverige har ett humant och aktivt flyktingmottagande. Detta för att lindra nöd och skapa förutsättningar för ett bättre liv.
Detta gäller alla EU-medlemmar. Framförallt i detta fall. Alla måste ta ansvar.
Om vi i Sverige skulle behöva fly så hade vi önskar oss ett liknande mottagande. Det är tänkvärt.
Henrik, liberal

Anonym sa...

"Ankare" var det ja...se vidare Diskrimineringsombudsmannen där attacker gällande "svenska seder" regelbundet sjösätts...julgran på skolavslutningar...nej...kyrkan ...nej...."psalmer" som idas sommarvisa ...nej...tur man redan köpt bönematta tills den dagen kommer...

Anonym sa...

Det är trist att man inte kan ställa den politiska adeln i det här landet till svars för en invandringspolitik som totalt har spårat ur. "Trolöshet mot huvudman- skattebetalarna" borde vara den rättmätiga rubriken i en domstolsprocess. Ynkligt att se hur det kryps för vänsteretablisemanget, dvs de som styr svensk massmedia och därmed åtnjuter den exekutiva makten. Hur många miljarder kostar kalaset? "Vi har råd" hörs det unisont från välbetalda politiker och proffstyckare som vill ligga bra till hos våra så kallade journalister. Usch! Man mår illa.

Anonym sa...

Håller helt med Bosse här ovan. Jag trodde ju i min enfald att det skulle bli en ändring i invandringsfrågan när alliansen vann valet, men ack vad man bedrog sej! Samma flum om det multikulturella paradiset fortsätter i god Mona Sahlin anda. Man tror inte att det är sant! När ska makthavarna få upp ögonen och se konsekvenserna av detta kaos som dom skapat? Är det ingen som bryr sej om vilket samhälle deras barn och barnbarn skall leva i?
Vi har råd - visst har vi - vi använder lånade medel att betala multikultiprojektet med! När det totala kaoset här i landet är ett faktum så kanske fodringsägarna höjer räntan på statsskulden och kräver in den fortare än kvickt. Men då kan väl politikeretablissemanget betala ur egen fick till sitt lilla projekt!
Jag har ingen lust att bistå med en enda krona till att fördärva mitt land!
Janne L.

Anonym sa...

Trolöshet mot huvudman.....? Försök med landsförräderi. Det var sossarna som började och den förra borgerliga regeringen som fortsatte genom att mer eller mindre öppna dörrarna på vid gavel.

Det var väl Ny Demokrati som föreslog folkomröstning om invandringen men blev bemötta med att "vissa frågor skall inte folket få rösta om".

Det är ingen hemlighet att de som kommer hit från avlägsna länder gör detta av främst två skäl.
1) De har många landsmän här redan
2) De behöver inte arbeta för att försörja sig.
Ingen skall försöka inbilla mig att irakier eller somalier kommer hit för vårt vackra vinterlandskaps skull - eller för övrigt för vårt behagliga klimat med milda vintrar och lagom varma somrar.

Hur många tror att fler än 25% vid en folkomröstning skulle säga ja till att Sverige tar emot 50% av alla Irakier som flyr 2007. Hur många tror att ens 15% skulle säga ja till över 100.000.- nya asylanter per år 2006 och 2007?

Det är dags att vi tar efter Finlands restriktiva politik och sätter ett fullständigt stopp för all invandring de närmsta 5 åren. Ett moratorium helt enkelt - för att försöka lösa de problem vi redan har. Sedan kan vi långsamt vrida på kranen igen. Låt resten av EU ta över under en tid. Vi måste helt enkelt tänka på oss själva under en period.

Anonym sa...

Det totala antalet irakier i Sverige från årtionden tillbaka är lika många som de närliggande länderna tar emot varje månad. Den som klagar på Sveriges blygsamma flyktingmottagande, den lilla rännil som når upp hit, ska bara hålla käften. Sverige kan och bör ta emot långt fler än i dag från helvetets Irak.

Angående artikeln i SvD kan jag slå fast att den är löst prat. Cecilia Malmströms parti var ju klart för invasionen till att börja med, så hennes jämmer låter minst sagt oengagerat i mina öron. Hon och hennes kumpan Billström behöver heller inte skriva debattartiklar, de kan fatta beslut och få det gjort.

Anonym sa...

En anonym flyktingkramare har här svårigheter med att definiera begreppet rännil. Vederbörande visar dessutom sitt rätta jag genom att uppmana alla med en avvikande åsikt att hålla käft. Det är duktiga idioter av din kaliber som i ett halvsekel försökt att tysta all debatt om flyktingpolitiken. Sanningen kommer att segra.

Anne-Marie Ekström sa...

Hallå där. Nu har debatten spårat ur.Att det ska vara så omöjligt att debattera flykting- och integrationsfrågor på ett sakligt plan. Jag kan hålla med om att inte jag heller tror att irakier och somalier kommer hit för vårt vackra vinterlandskaps skull. Men jag tror inte heller att de lämnar sitt hemland för att leva på bidrag i Sverige. De flesta skulle helst vilja stanna i sitt hemland om det fanns en möjlighet. De flyr undan krig och annan förföljelse.
För att försöka vara saklig i en inflammerad debatt så håller jag med om att det kan finnas de som kommer hit av andra skäl, men de allra flesta gör det inte. Jag vill inte tysta debatten om flyktingpolitik men jag vill att den ska vara saklig och korrekt. De åsikter som framförts i några av inläggen är långt ifrån det. Fulla med fördomar och påståenden som det inte finns belägg för. Det finns problem genom att integrationen inte fungerat. Det håller jag med om . Dessutom har de två ministrar som skrivit artikeln i SvD rätt när de säger att andra länder i EU också måste ta sitt ansvar och att vi måste stötta även de närliggande länder som fått ta emot betydligt fler flyktingar än de klarar av. Men jag kan inte förstå den åsikten att vi inte ska hjälpa människor i nöd bara för att de kommer från andra länder och andra kulturer. De är faktist människor och är precis lika mycket värda som vi som är infödda i Sverige. Vi bor i ett fint land och vi har råd att dela med oss. Jag välkomnar en saklig debatt i fortsättningen där vi alla kan hjälpas åt för att göra tillvaron bra för alla människor som bor och vistas i Sverige. Och som flyr hit trots att de mycket hellre skulle vilja bo kvar i sitt hemland.

Anonym sa...

Sverige har per capita tagit emot flest invandrare i Europa och det är iofs så att många som kom hit under t.ex. 60-talet faktiskt kom hit för att jobba. Arbetsgivarna skrek efter arbetskraft och invandrarna kom snabbt in i gemenskapen även om enklaver bildades på de stora verkstadsföretagen i t.ex. Göteborg. Det fanns finländare som en bra bit in på 70-talet fortfarande inte kunde göra sig förstådda på svenska trots mångårig anställning på Volvo. Jugoslaverna bildade liknande enklaver. Men det viktiga var att det fanns jobb och alla kunde göra rätt för sig.

De senaste -åtminstone- 20 åren har vi inte haft någon brist på arbetskraft och förhoppningen att komma till Sverige och få ett arbete är nog ganska liten bland dagens flyktingar generellt.
Arbetslösheten bland flyktingar är fortfarande väldigt hög.

I princip kan finnas fyra olika förklaringar:

1. Man kan inte arbeta. Man kan otillräcklig svenska, saknar kanske också sådana yrkeskunskaper som efterfrågas på svensk arbetsmarknad.

2. Man vill inte arbeta. Man föredrar att leva på bidrag framför att leva på arbetsinkomster, som i många fall ger mindre. Utsikterna till en arbetsfri försörjning kan också vara vad som från början lockade till just Sverige. Som kvinna kanske man kommer från en kultur, där kvinnor håller sig till hemarbete.

3. Man får inte arbeta, pga diskriminering. Man både kan och vill arbeta, men stängs ute från arbetsmarknaden. Som invandrare möts man nämligen av fördomar, och diskrimineras.

Av framställningen i massmedia att döma är det i stort sett bara denna tredje faktor som förklarar den höga arbetslösheten bland flyktingar/invandrare.

I praktiken finns en fjärde förklaring, som skulle kunna räcka:

4. Man får inte arbeta, pga massarbetslösheten. Även massor av infödda svenskar går arbetslösa, då är det fullt naturligt att de flesta nyligen anlända inte heller kan få arbete.

Så länge Sverige har en så hög arbetslöshet i allmänhet kan ingen förvänta sig att arbeten ska kunna ordnas åt 10000-tals nyanlända varje år. Vad det i praktiken blir fråga om är att skattebetalarna i Sverige får stå för livstids försörjning av dessa människor.

Dessa socialbidragskostnader framtvingar neddragningar i kommunernas verksamheter, vilket på en gång betyder sämre service och fler arbetslösa.

Vad gäller de människor som flyr undan krig... Ja, det finns säkert många som försöker fly sina krigshärjade länder och söker asyl utomlands. Men om jag skulle behöva fly, skulle ju inte Iran eller Singapore eller Dubai vara det första länderna jag funderade på. Nej, snarare Norge eller Danmark med liknande kultur och språk. Ett ställe där man faktiskt kan få jobb och i princip klara sig själv från dag ett.

Med ett lite mer konspiratoriskt sinnelag skulle ju man kunna fråga sig om det inte redan före kriget fanns en hel del Irakier, som gärna skulle tagit sig til Sverige, men som inte kunde detta, då dörren till arbetskraftsinvandring är stängd.
(LO har ju i princip vetorätt vad gäller om arbetskraftsinvandring skall tillåtas eller ej).
Och att många av dessa nu griper tillfället, när de istället kan passera som flyktingar?

En nyanländ flykting beräknas kosta ungefär 175.000.- per år de första åren. Om vi gör ett litet räkneexempel och applicerar detta på Göteborg som vi säger accepterar 5% av dessa 100.000 som kom förra året = 5000x175000 vilket blir 875 miljoner vilka pengar måste tas någonstans ifrån. Vi har 21 stadsdelsnämnder i Göteborg och om vi delar upp kakan lika mellan dessa, skall varje stadsdel alltså spara in 41 miljoner kr eller översatt till något mer begripligt: 135 läkare, sjuksköterskor, förskolelärare och hemvårdare. Per stadsdel!! Så många har vi inte ens. Vad gör vi då. Jo, höjer skatten, stänger biblioteket, drar in på polisen och ökar den elektroniska bevakningen i samhället. fortsättning följer (tar också höjd för ev. felräkningar - kollar lite senare igen).

Anonym sa...

Varför Sverige ska bli en part i konflikten mellan Shia och Sunnimuslimmer har jag svårt att förstå. De andra länderna gör rätt i att vara restriktiva i sitt flyktingmottagande för vem vill ha det irakiska inbördeskriget i sitt eget kvarter. Anna Lindh är ett utmärkt exempel på hur det går när man blandar sig i andra länders inre angelägenheter i det fallet Serbien. Att övriga EU inte är lika entusiastiskt som världssamvetet Sverige vad gäller inblandning i Irak är fullt förståeligt. Svensk mångfald kan man klara sig utan det kommer bara att leda till att konflikterna har flyttats hit.

Anonym sa...

Artikeln visar hur det aningslösa Sverige utnyttjas för att skicka frvilliga till Irak. Vi är alltså redan i allra högsta grad inblandade i kriget i Irak tack vare vår frikostiga flyktingpolitik och totala avsaknad av kontroll från myndigheternas sida.

http://www.newsdesk.se/pressroom/si-info/pressrelease/view/127356

Det är kanske inte så underligt att beslutet om att låta FRA avlyssna utlandstrafiken på våra kommunikationsförbindelser medvetet har förhalats. Sossarna köpte ju sig frihet från terrordåd genom att låta irakiska ambassaden sälja 27 000 pass.

Anonym sa...

http://www.newsdesk.se/pressroom/si-info/pressrelease/view/127356

Anonym sa...

UD-Rapport: Marockansk islamism infiltrerar från Sverige

2007-01-29 10:16
Enligt en artikel i den spanska dagstidningen La Razón i tisdags (den 23 januari 2007) försöker den marockanska islamismen infiltrera sig i landets militär från Sverige. Här kommer en översättning av artikeln:

De frihetsberövanden som marockansk polis gjort i Tetuán av medlemmarna i ett islamistiskt nätverk som sänder jihadister till kriget i Irak har bekräftat vilken roll gruppen har, styrd från Sverige av den f.d. officeren i den marockanska militären Ahmed Rami. Den tidigare översten – som deltog i de två försöken till militär statskupp mot Hassan II 1971 och 1972 – har i Stockholm bildat en islamistisk grupp som förfogar över en radiostation (Radio Islam) och websidor på Internet och vars syfte är att infiltrera den marockanska militära strukturen, i vilken Rami kan räkna med gamla bekanta.

Enligt källor som La Razón talat med har marockanska säkerhetstjänsten ägnat särskild uppmärksamhet åt den gripne Ahmed Sufri, en marockan med svenskt medborgarskap. Den marockanska säkerhetstjänsten har under flera månader utrett sambandet mellan den marockanska salafista-jihadismen och den rörelse som Ahmed Rami skapat. Rabat har sedan flera år anhållit hos myndigheterna i Stockholm om utlämnande av Rami, som redan är svensk medborgare och åtnjuter ställning som politisk flykting i landet. Utöver Ahmed Sufri hade polisen för avsikt att gripa Osman Jamlichi, en annan utvandrad marockan som också är bosatt i detta skandinaviska land, men som tog till flykten.

Oro har uppkommit inom Mohamed VI:s säkerhetstjänst eftersom gripandena har bekräftat förekomsten av en struktur för logistik och agerande som bara är möjlig med stöd från personer som agerar inifrån den egna poliskåren, säkerhetstjänsten och administrationen. Rabat är också övertygat om att det finns ett samband mellan salafista-jihadismen och handeln med narkotika.

Anonym sa...

Ett litet exempel på hur en utländsk journalist ser på fenomenet Sverige/Invandring

http://www.nysun.com/article/44831?page_no=1

citerar utdrag ur texten:

...Dissent is powerfully discouraged. In Sweden, whose murder rate is currently twice that of America and where Muslims now constitute over 10% of the population and are disproportionately unemployed and prone to violence, the Swedish press routinely depicts America as crime-ridden. Polls show that the majority of Swedes are deeply disturbed by their country's dramatic social changes and highly critical of the policies that brought them about. Yet the crime and violence generally go unreported, so only rarely does any of the criticism seep into the press. Though two-thirds of Swedes question whether Islam is compatible with Western society, this issue is simply not open for public discussion.

..och det fortsätter..

To quote Jonathan Friedman, a New Yorker who teaches social anthropology at the University of Lund, "no debate about immigration policies is possible" because Sweden's "political class," which controls public debate, simply avoids the topic. Recently, the city of Stockholm carried out a survey of ninth-grade boys in the predominantly Muslim suburb of Rinkeby. The survey showed that in the last year, 17% of the boys had forced someone to have sex, 31% had hurt someone so badly that the victim required medical care, and 24% had committed burglary or broken into a car. Sensational statistics — but in all of Sweden, they appear to have been published only in a daily newssheet that is distributed free on the subways.

-----
läs gärna resten.....

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...

Thereafter you will be given a free bet voucher that you can utilize while betting anyplace in the betting market. Mind you the football betting is given no sooner the match gets over and the winning amount is automatically added to the bettor’s account. nfl betting baseball betting basketball betting boxing betting cricket betting darts betting football betting golf betting handball betting hockey betting rugby betting snooker betting tennis betting As the Online-market has developed ever since its presence in the early 90’s, sportsbooks smartly followed suit. This piloted to the construction of automated sportsbook systems that can handle more business at a time with cheaper overhead costs. Making these betting markets available online was a popular move for both consumers and the bookmakers. These days placing a bet is more accessible, so even if you are jammed in traffic or can’t leave your office, you can post your wager online through your computer or even from your mobile phone. So there shouldn’t be any excuse to miss an opportunity to bet on your favorite sports. [url=http://www.pulsebet.com/betting/American-Football]nfl betting[/url] [url=http://www.pulsebet.com/betting/Baseball-betting]baseball betting[/url] [url=http://www.pulsebet.com/betting/Basketball-betting]basketball betting[/url] [url=http://www.pulsebet.com/betting/Boxing-betting]boxing betting[/url] [url=http://www.pulsebet.com/betting/Cricket-betting]cricket betting[/url] [url=http://www.pulsebet.com/betting/Darts-betting]darts betting[/url] [url=http://www.pulsebet.com/betting/Football-betting]football betting[/url] [url=http://www.pulsebet.com/betting/Golf-betting]golf betting[/url] [url=http://www.pulsebet.com/betting/Handball-betting]handball betting[/url] [url=http://www.pulsebet.com/betting/Hockey-betting]hockey betting[/url] [url=http://www.pulsebet.com/betting/Rugby-betting]rugby betting[/url] [url=http://www.pulsebet.com/betting/Snooker-betting]snooker betting[/url] [url=http://www.pulsebet.com/betting/Tennis-betting]tennis betting[/url] To make lucrative bets with football betting you have completely understand the concept of placing smarter bets. Perhaps, getting assistance of adept bookmakers is a great idea. The online world has a plethora of expert football betting tips which will let you become a winner. http://www.pulsebet.com/betting/American-Football http://www.pulsebet.com/betting/Baseball-betting http://www.pulsebet.com/betting/Basketball-betting http://www.pulsebet.com/betting/Boxing-betting http://www.pulsebet.com/betting/Cricket-betting http://www.pulsebet.com/betting/Darts-betting http://www.pulsebet.com/betting/Football-betting http://www.pulsebet.com/betting/Golf-betting http://www.pulsebet.com/betting/Handball-betting http://www.pulsebet.com/betting/Hockey-betting http://www.pulsebet.com/betting/Rugby-betting http://www.pulsebet.com/betting/Snooker-betting http://www.pulsebet.com/betting/Tennis-betting

Anonym sa...

Since this kind of business on the web grow rapidly, it attracts also some abusive individuals taking advantage of you. Remember that this is online, we do not know how reliable these sports betting websites. One way to determine the reliability of sports betting website is to join forums where you can inquire some of the details of this website. And the best one is to make sure that this sports betting website is registered in the where it operates. [url=http://www.pulsebet.com/bg/]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/da/]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/de/]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/es]apuestas[/url] [url=http://www.pulsebet.com/fr/]jouer en ligne[/url] [url=http://www.pulsebet.com/gr]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/jp]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/nl]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/pl]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/pt]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/ro]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/ru]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/se]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/it]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/cn]bet online[/url] The line shows that San Diego is -3, with a total of 44-points. The reason why there is a line is because one team is going to be favored over another to win the game. This way the oddsmakers can level the playing field, making the bet attractive to both sides. In this case San Diego is the favorite and New England is the underdog. This means that if you are placing your bet on San Diego, the Chargers will have to beat the Patriots by at least 3 points for you to win the bet. If they lose the game or win by less than 3, you lose your bet. The second number shows 44, which is the over/under score. By betting the over, you are putting money on the possibility that the sum of both team’s score will be greater than 44-points at the end of the game. http://www.pulsebet.com/bg/ http://www.pulsebet.com/da/ http://www.pulsebet.com/de/ http://www.pulsebet.com/es/ http://www.pulsebet.com/fr/ http://www.pulsebet.com/gr/ http://www.pulsebet.com/jp/ http://www.pulsebet.com/nl/ http://www.pulsebet.com/pl/ http://www.pulsebet.com/pt/ http://www.pulsebet.com/ro/ http://www.pulsebet.com/ru/ http://www.pulsebet.com/se/ http://www.pulsebet.com/it/ http://www.pulsebet.com/cn/