torsdag 15 februari 2007

Bra med 40 miljoner i forskning mot mobbning

Jag tror att mobbning i någon form alltid har förekommit i skolan och i samhället i övrigt men det har gjorts väldigt lite åt det. Barn (och vuxna) har kunnat stänga ute de som varit avvikande på något sätt utan att någon reagerat. Men under senare år har problemet blivit uppmärksammat. Kanske beroende på att mobbningen har tagit sig oproportionerliga uttryck. Flickor vågar inte gå på toaletten av risk för att sextrakasseras och i alltför många fall har barn och som utsatts för mobbning inte vågat gå till skolan. Och skolor har gjort alldeles för lite. Igår krävdes tre skolor på skadestånd av Barn- och elevombudet för att de inte gjort tillräckligt för att förhindra mobbning (DN-artikel). I DN igår kunde man också läsa att en skola stängde på Alla hjärtans dag för att man inte kunde hantera situationen att elever som inte fick blommor blev ledsna.

Därför är det bra att regeringen nu, med skolminister Jan Björklund i spetsen, vill satsa 10 miljoner om året i fyra år (totalt 40 miljoner) på att forska om hur man kan komma till rätta med mobbningen i skolan. Trots allt finns det goda exempel och de måste hittas och spridas. På ett systematiskt sätt. Det gör man genom forskning. Och forskning och systematisering tar lite tid. Läs mer i DN-artikel.

Men för den skull får inte arbetet på skolorna mot mobbning sluta och vänta på en rapport.
Det är många barn och ungdomar som far illa i skolan. De har inte tid att vänta.
Så jag hoppas att goda exempel inte undangöms under tiden forskning pågår utan att de sprids ändå. Och att skolorna verkligen tar tag i problemet.

Inga kommentarer: