måndag 26 februari 2007

Könsstympning - Hur kan man göra så mot barn

Jag är tämligen skakad efter att ha läst artikeln i SvD om könsstympning. Hur kan kvinnor göra så mot sina barn. För det är kvinnor som för traditionen vidare och det är en tradition och har inget med religion att göra. Som det också står i artikeln så finns det inget stöd i islam för detta. Jag tror att kunskap är nyckeln till att få bort sådana här ärvda företeelser. Hur viktigt är det inte att alla barn, både flickor och pojkar får gå i skola?

Det är bra att det är straffbart i Sverige och att faktiskt några har blivit dömda. Det minsta vi kan göra är att se till att inga flickor som bor i Sverige utsätts för detta. Asya som artikeln handlar om har ett viktigt jobb att göra i Sverige. Jag tror att "en av de egna" kan göra mer när det gäller att övertyga. Men grunden för att alla "sedvänjor" som inte stämmer överens med våra lagar ska försvinna är att de som kommer hit också blir välkomnade och också får en plats i det svenska samhället.
Men det är också viktigt att vi infödda svenskar följer de lagar vi har. Även svenska barn far illa. Misshandelsfallen ökar och barn utsätt för övergrepp. Många barn blir vittne till när deras svenska fäder slår deras mammor. Detta får vi aldrig glömma bort.

4 kommentarer:

Anonym sa...

"Som det också står i artikeln så finns det inget stöd i islam för detta."

nej och det stod heller ingenting om gaskammare i Mein Kampf.

I många av dessa länder där könsstympning förekommer regerar islam. Islam i dess politiska form styr väldigt mycket av hur man ska leva sitt liv. Hur kan det komma sig att islam har lyckats så dåligt med att utrota denna sedvänja? Man stympar tjuvar och stenar otrogna (våldtagna) kvinnor. Vad har man för straff när det gäller könsstympning i dessa länder?

Anonym sa...

Det är fasansfullt med könsstympning. Men hur kan det komma sig att eländet aldrig tar slut? Kan det vara så illa att regeringarna i dessa länder inte bryr sig eller till och med uppmuntrar stympning? Att Sverige skulle agera internationellt är uteslutet eftersom könsstympning förekommer här också. Men andra länder med riktiga regeringer kanske kan göra något. Politikerna i Sverige tillåter ju vad som helst.
Människor som har flytt från krig i Afrika åker tillbaka och krigar så fort de fått (bidrags-) försörjningen klar i Sverige!

Anonym sa...

Det är en del i den nya svenska kulturen. Snart har vi sharialagar med, var så säker.

Som vanligt har man glömt alla könsstympade män, men de kanske inte är lika mycket värda?

Anonym sa...

nabijem vas na kurac idioti

za vas opet dolaze crvene brigade