tisdag 20 februari 2007

De ensamkommande flyktingbarnen

Idag fylls tidningarna (GP)av reportage om barn som kommer ensamma som flyktingar till Sverige och som ingen vill ta hand om. Det är oacceptabelt. Men jag kan också ha förståelse för att hårt ekonomiskt pressade kommuner inte vill ta på sig ytterligare kostnader eftersom staten inte står för hela kostnaden. Det borde vara så, och det gäller generellt, att när staten (riksdagen) fattar ett beslut som kostar kommunerna något så ska motsvarande pengar skickas med från staten.
Nåväl. Problemet hade inte behövt finnas. Redan 2002 fanns det ett förslag hur mottagningen av ensamkommande barn skulle göras. Alla inblandade myndigheter var överens om att ett antal kommuner skulle ta hand om barnen för att dessa skulle kunna arbeta upp en kompetens för att ta hand om barnen på ett bra sätt. Men då tyckte den dåvarande sociademokratiska regeringen att det blev för dyrt. Och grävde ner frågan i en ny utredning. Först våren 2006 fattade riksdagen beslut om att kommunerna skulle ta över ansvaret. Och Migrationsverk och kommuner fick knappt fyra månader på sig att genomföra det. Resultatet ser vi nu. Läs min artikel i dagen GT.
Till sist kan jag väl påpeka att det är lite märkligt när representanter för den gamla regeringen ställer den nuvarande migrationsministern mot väggen och kräver att regeringen ska göra något. Om den gamla socialdemokratiska regeringen agerat tidigare hade läget säkert varit helt annorlunda.

Inga kommentarer: