lördag 24 februari 2007

Flyktingsmuggling - varför?

Att utnyttja utsatta människor för att skaffa sig egen vinning är oacceptabelt. Det är precis vad flyktingsmugglare gör. Att förfalska dokument är inte heller acceptabelt. Båda dess företeelser är brottsliga handlingar och den som begår dem ska straffas.
Men så kan man fråga sig varför det finns ett behov av dessa "brottsliga tjänster".

I fredags häktades ett antal människor för grov människosmuggling. (DN) Det är rätt.
Men man kan fråga sig hur de människor som flyr från ett land i fullständig kaos skulle ta sig därifrån annars. Det finns inga lagliga möjligheter att fly. För att komma in i Sverige krävs det visum. Inte ens politiker som skulle komma hit och besöka regeringen och lära sig om demokrati fick visum. Inte till att börja med i alla fall. Hur skulle då de som nu kommit till Sverige med hjälp av smugglare kunnat få det? Eftersom de som kommer hit får uppehållstillstånd så anses de ha skyddsbehov enligt flyktingkonventionen. Men hur ska man kunna få skydd om man inte ens kan ta sig till ett land och söka skydd på annat sätt än illegalt?
Visumtvång och transportörsansvar uppmuntrar den illegala verksamheten som giriga flyktingsmugglare ägnar sig åt. Det måste finnas andra sätt för en person som flyr att söka skydd. Annars är flyktingkonventionen bara en pappersparagraf som inte fungerar i verkligheten.

1 kommentar:

Anonym sa...

För att överhuvudtaget kunna fly behöver flyktingen ett pass. Då det är mycket riskabelt och dyrbart att få ett lagligt pass måste flyktingen söka hjälp av personer som kan hantverket.
De måste också betala vad det kostar att komma till ett land som har råd att ta hand om dem, det kostar pengar.
Flyktingen som har pengarna litar oftast på smugglarna för de har erfarenhet av släktingar och bekanta som haft hjälp av dem. Jag ser inget oetiskt i detta förfarande.
Att ideligen ta upp de brottslingar som utnyttjar förföljda människor är typisk medieprogpaganda och jag tycker inte en politiker skall gå på det.