måndag 5 februari 2007

Varför köper män sex?

I dagens Expressen går fyrtio kända personer, politiker, företagsledare mm, ut och kritiserar de som vill göra prostitutionen laglig. Jättebra. De skriver att det inte är något fritt val för den som prostituterar sig och det är sant. Människosmugglare hämtar unga flickor från fattiga länder, som inte kan försörja sig, till Sverige och andra länder för att sedan låta dessa utnyttjas av sexköpande män. De har inget fritt val. Många har säkert lockats med ett riktigt jobb.
Även om det är en minoritet av män som köper sex så är det en skam för det manliga släktet att det över huvudtaget förekommer. Det är viktigt att koppla ihop prostitutionen med en grov brottslighet. Internationella kriminella ligor säljer det som just för tillfället är det mest lönsamma. Det kan vara narkotika, tobak, sprit eller flickor. Eller allihopa.

Ibland lyckas polisen spränga en liga som smugglar människor. I Borås var så fallet för något år sedan. De flickor som utnyttjats utnyttjas då åter av samhället genom att de får möjlighet att stanna i Sverige tills de har vittnat mot sina förövare. Sedan riskerar de att få återvända till sitt hemland. Hösten 2005 gav riksdagen den dåvarande regeringen ett uppdrag att ta fram en lag som ger trafficking-offer som vittnar ett "eget" skäl till att få uppehållstillstånd. Jag var själv synnerligen delaktig i det beslutet genom att jag fick ihop först 6 partier som var eniga om en reservation. Sedan gick också (s) med på det. Visserligen talade den nuvarande migrationsministern i höstas om att ett förslag snabbt ska tas fram. Undrar var det är? Enligt regeringens propositionsförteckning ska en proposition läggas fram om genomförande av EG-direktivet om människohandel den 15 februari. Ska bli spännande att se om det kommer att genomföras.

Inga kommentarer: