fredag 9 februari 2007

Sverigedemokrater som nämndemän

I dagens GP tar Peter Lenken upp en viktig fråga i sin krönika. Faktumet att ett antal sverigedemokrater nu kommer att sitta som nämndemän i flera tingsrätter genom 2006 års valresultat. De är i sin fulla rätt att göra det eftersom utnämningen av nämndemän sköts av de politiska partierna med utgångspunkt i valresultatet. Ett förfarande som i sig har diskuterats och ifrågasatts och diskussionen bör nog fortsätta.
De problem som påvisas i artikeln är att sverigedemokraterna anser att straff ska vara hämnd och att brottsoffren ska få ha önskemål. En rättsuppfattning som rimmar illa med den gängse i Sverige. I deras program står att det bara är en nationalistisk politik som kan ge människor trygghet.
Precis om står i krönikan kan man då fråga sig hur de kommer att agera om det är en invandrare som står inför rätta. Särskilt om han eller hon kommer långt ifrån.
I deras program står också att det har kommit "tiotusentals invandrare från avlägsna delar av världen som inte har varit bra för Sverige."

Och jag har samma fråga som Peter Lenken i krönikan. Hur kommer de att agera i Migrationsdomstolarna. Där ska inte avgöras om de som söker asyl är bra för Sverige eller inte. Där ska avgöras om personerna har skyddsskäl eller inte. Sverige har åtagit sig att ge människor som är i behov skydd en fristad. Sedan är det en annan sak att de som vi låter få skydd också ska få ett värdigt mottagande i övrigt vilket jag också belyst tidigare på min blogg och i artiklar. Jag tror att bristerna i integrationspolitiken har bidragit till sverigedemokraternas valresultat. Det är för att förbättra integrationen, med bland annat fler jobb, som krafterna måste sättas in.
Men jag är orolig för rättssäkerheten i svenska domstolar med sverigedemokraterna där.

Inga kommentarer: