fredag 26 september 2008

FRA- på väg mot sin lösning?

Så har då FRA-frågan tagit ett steg närmare målet genom att regeringspartierna enats och de krav, som bland annat folkpartiet har ställt, har tagits med i lagförslaget om signalspaning. Det blir inte fråga om massavlyssning och en domstol ska ge tillstånd till spaningen. Det nya förslaget kommer att i princip bli en helt ny lagstiftning. Som ska ut på remiss och inte hastas fram. (DN, SvD, Aftonbladet)

Ett intressant uttalande från Birger Schlaug, tidigare språkrör för miljöpartiet, är när han säger att så här långt skulle förmodligen aldrig ett förslag gå om v och mp förhandlat med s. Det som man inte får glömma är att förslaget om signalspaning från början har konstruerats av Thomas Bodström (s) som nu hårt kritiserar det nya förslaget. (SvD)

Visst kan hållas med om att det hela har skötts ganska klantigt från regeringens sida. (DN)Framför allt från statsministerns som vägrat att erkänna att det behövs förbättringar. Men bättre att det till slut blir bra än att inget händer. Folkpartiet har redan från första början tagit frågan på allvar genom att tillsätta en intern grupp.

Sedan tror jag diskussionen kommer att fortsätta huruvida det är bloggvärldens förtjänst att det nu blir en förbättrad lag. Som jag skrivit förut. Visst är bloggarna en ny möjlighet att väcka frågor och påverka. På gott och ont. Frågan är om bloggarna är representativa för hela svenska folket. Det tror inte jag. Hela folkets vilja kommer endast fram vid de allmänna val som är vart fjärde år och de man väljer personer till olika politiska församlingar. Och det är viktigt att komma ihåg. Bloggarna får aldrig överta styret av landet.

Om inte det redan funnits tveksamheter till integritetsskyddet i den beslutade FRA-lagen internt inom till exempel folkpartiet, men även inom c och m, så tror jag inte det hade hjälpt med aldrig så många motståndarbloggar. Men förmodligen har motståndet bidragit till att frågan fokuserats. (SvD, Aftonbladet)

1 kommentar:

Anonym sa...

"Det blir inte fråga om massavlyssning och en domstol ska ge tillstånd till spaningen.".

Det har det aldrig varit. Nu kommer lagen börja användas precis för det den var avsedd för i "första början".

Ingenting har ändrats annat än att ni miljöpartister/kommunister etc. har tystnat.

Det handlade bara om att någon skulle lyssna lite på er, och sedan peta lite i lagtexten. Nu är det gjort och ingenting har förändrats. Precis det som avsågs med lagen kommer nu verställas.