fredag 12 september 2008

Familjecentral

Dagen idag har ägnats åt familjecentraler. Eller rättare sagt jag har deltagit i ett seminarium som i sista ändan förhoppningsvis ska resultera i en familjecentral på Hässleholmen.

Vad är då en familjecentral? Kort kan man säga att det är en samverkan mellan olika aktörer som är viktiga för små barn. Det är mödravårdscentral, barnavårdscentral, öppen förskola, bibliotek, social rådgivning (inte socialtjänst som myndighetsutövning). Genom ett gemensamt agerande ska man kunna stötta och hjälpa föräldrar som behöver vägledning. En familjecentral kan se olika ut på olika ställen. I Borås finns det två familjecentraler redan. En på Trandared och en på Norrby. Här finns också en definition på Wikipedia. En familjecentral kan inte bara skapa kontakter mellan föräldrar och aktörerna utan också skapa ett nätverk av föräldrar som kan stötta och hjälpa varandra.

Hoppas verkligen att den kommer igång på Hässleholmen.

Apropå Hässleholmen så missade jag en Ramadanfest igår på grund av ett annat möte som aldrig ville ta slut och som jag inte kunde gå ifrån. Det lär ha varit en trevlig tillställning i alla fall. Med mycket mat. Och 200 besökare.

Inga kommentarer: