fredag 19 september 2008

Två viktiga satsningar

Snart finns det väl inte mycket kvar att redovisa när väl budgeten för 2009 presenteras på måndag. Men sak samma. På ett sätt känns det rätt att få ta del av väsentliga delar i steg. Det blir då lättare att ha koll på vad innebörden är.

Idag presenteras två viktiga satsningar. Det satsas på bättre skydd för barn som far illa. (SvD) Tillsynen över socialtjänst och sjukvård kommer att flyttas till socialstyrelsen 2010. Men redan nästa år avsätter regeringen pengar för bättre tillsyn så att gamla inte ska behöva åka jojo mellan olika vårdinrättningar eller barn ska behöva fara illa. Det är en jätteviktig satsning. Det har förekommit alldeles för många händelser där barn farit illa på grund av bristande agerande från socialtjänsten.

Den andra satsningen som presenteras idag handlar om förbättringar i mottagandet av nyanlända flyktingar. På DN-debatt skriver integrationsminister Nyamko Sabuni(fp) och finansminister Anders Borg att i budgeten kommer att satsa två miljarder på snabbare integration. Jag tror att det är väl värda satsningar. Precis som de skriver i artikeln kommer vi i framtiden att behöva arbetskraft. Att då ta till vara den arbetskraft som redan finns i Sverige är oerhört värdefullt. Många kommer hit med akademiska examina. Även om jag tror att det blivit bättre på senare år så har Sverige varit väldigt dåliga på att ta till vara dessa. Vid Högskolan i Borås har dock i flera år funnits Invandrarakademin som varit en inkörsport för akademiker till den svenska arbetsmarknaden. Men det behövs mycket mer. Och nu satsar regeringen på validering av utländska examina.

Det finns många fler punkter i satsningen men det som jag tycker är riktigt bra är att den som får uppehållstillstånd får ett etableringssamtal till att börja med. Kartläggning av vad den som kommit hit kan och information var i landet man eftersöker sådan kompetens. Utan att för den skull tvinga någon att flytta hit eller dit. Det finns orter som söker arbetskraft. I dagarna har Svenljunga, för den som inte vet är det en ort 3-4 mil från Borås, åkt till Södertälje för att ragga arbetskraft. Det måste vara betydligt bättre att den som fått uppehållstillstånd direkt kan flytta till en sådan ort som Svenljunga där det finns arbetstillfällen.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Det satsas hit och dit. Och hur vet regeringen att resurserna ger den effekt som är tänkt? Jag kan föreställa mig att en individ som kommit till Sverige många mil härifrån har initiativ kraft att själv ta reda på var det eventuellt finns arbete. Sverige har i dag en miljon som söker eller inte söker på grund av förtidpension eller annat utanförskap men som gärna skulle vilja arbeta. Som så ofta med problem som kompliceras av politiker så är lösningen enkel. Det finns 60 000 - 80 000 anmälda lediga arbeten på AMS månatligen därför är det svårt för såväl flyktingar/invandrare som svenskar att hitta arbete. Arbetskraftsinvandring kan behövas i den grad som företagen/organisationer efterfrågar på grund av att det inte finns den kompetensen bland den million som förnärvarande är en ledig resurs. Här har Du en annan ineffektivitet avseende AMS vars uppgift är att hitta kompetensen bland den million som är en ledig resurs men som inte förmår göra det. Således vi har redan instrumenten/organisationer som kan ge nyanlända människor den information de behöver. Det är bara det att de fungerar inte för den million som nu är i utanförskap och det fungerar inte för de som kommer i framtiden heller. Därför är det slöseri med skattemedel att hitta på nya administrativa åtgärder. Du ger själv ett exempel på AMS ineffektivitet. När jag anmälde mig på AMS så var det första kommentaren som mötte mig "Du är skyldig att söka arbete utanför bostadsorten från första dagen". Vad har arbetsförmelingen i Södertälje sysslatt med?

Landet som Gud glömde sa...

Alliansens arbetskraftsinvandring måste få kosta. Allt sker medan över 1,5 miljoner är arbetslösa. Vad ska du rösta på i nästa val, för oss blir valet inget svårt val.

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...

Kvinnorna har svårast att börja arbeta, orsakerna till detta borde utredas. Sedan visar Alliansen sina mjuka handskar som vanligt, medan händerna i dem är både kalla och hårda. Vaddå inte tvinga folk att flytta? Vaddå göra det mer attraktivt att arbeta? Vi vet att Alliansen försöker få folk i arbete genom att göra dem fattigare. Och vilka är redan de fattigaste barnen i Sverige? Svar: Flyktingbarnen.

Anonym sa...

Givetvis skall vi se våra invandrare som en resurs och tillgång.

Men vi måste också se när det inte fungerar, i det stora och i det lilla.

Är du kvinna till det?

Nej till rasism, ja till realism!

Lennart Andreasson ( V ) sa...

"Det har förekommit alldeles för många händelser där barn farit illa på grund av bristande agerande från socialtjänsten." Ändrar du texten till "på grund av bristande ekonomiska förutsättningar för socialtjänsten" så får situationen i Borås i ett nötskal. Vems fel är det att det snålas in på socialtjänsten i Borås. Är du möjligtvis medansvarig?

Det är bra att tillsynen förbättras, men då måste man också våga se behoven!

Erik sa...

"Många kommer hit med akademiska examina."

Skulle vi kunna få en opartisk redogörelse för hur relevanta och gångbara dessa examina är för svensk standard och arbetsmarknad?
Jag köper det inte helt enkelt en jurist som har examen i sharialagstiftning? En somalier som har doktorshatt i könsstympning? En palestinier med fil kand i tillverkning av bombbälten?
Språk och kulturproblem...ja de sopar vi bara under mattan så syns de ICKE!

"Och nu satsar regeringen på validering av utländska examina."

JA tack regeringen, ni vet verkligen hur ni skall sänka ALL standard i Sverige!
HUR VORE DET OM NI SATSADE PENGARNA PÅ SVENSKA FOLKET OCH DESS UTBILDNING ISTÄLLET FÖR ATT LURA HIT DE MÄNNISKOR SOM SÅ VÄL BEHÖVS I SINA HEMLÄNDER! VET HUT!