måndag 1 september 2008

En intensiv dag

Timmen är sen men jag tänkte ändå skriva ner några rader om dagen. Rätt intensiv. Först invigning av projektet Kedjan. Ett projekt som kommunen fått EU-medel att driva. Projektets syfte är att fler ska få ett stadigvarande arbete. Även om många som kommit hit som flyktingar har klarat sig bra finns det ändå de som har haft svårt att komma ut på arbetsmarknaden.

Kedjan består av ett antal länkar som innehåller olika åtgärder som leder mot målet. Ett riktigt arbete så man kan försörja sig och sin familj. Den innehåller den första, och kanske viktigaste, länken s om innebär en kartläggning av vilka kunskaper och erfarenheter de olika personerna bär med sig. Och vad de själva vill utveckla. Sedan kommer stadiet där man är På väg. Det vill säga får den kompetensutveckling som man behöver för att nå målet. Därefter gäller det att få kontakt med verkligheten ute i arbetslivet med praktikplatser och arbetsplatsutbildning. För att sedan förhoppningsvis få ett eget arbete.

Detta är ett oerhört viktigt projekt. Många som idag står utanför arbetsmarknaden skulle mer än gärna vilja ha ett riktigt arbete. Självkänslan stärks när man utför något för de pengar man får till sin försörjning. Medan fallet blir det motsatta när man tvingas leva på bidrag.

Det är också positivt för barnen när deras föräldrar får ett arbete. När föräldrarnas självkänsla stärks så blir de också mycket bättre föräldrar. Och det kan aldrig vara bra för ett barn att se sina föräldrar gå hemma eller söka arbete efter arbete och inte få något. Barnen tappar då tro på framtiden." Kan inte pappa få jobb så kan väl inte jag heller."

Mitt tal mottogs bra, tror jag. Bara det att det tog så lång tid. Eftersom det jag sa skulle tolkas till ett antal andra språk. De nya deltagarna i projektet var där liksom de som idag går på Öppna Utsikter och Mannakraft. Lite mer finns att läsa i BT.

Sedan bar det av till pensionärsrådet. Där vi idag fick en redogörelse för det som i Borås kallas Bokvämt. Man ska bo bekvämt hela livet. Bokvämt innebär att lägenheter som uppfyller vissa kriterier som ska underlätta för äldre att bo i det vanliga bostadsbeståndet. Bokvämt är bara i sin linda än men jag är övertygad om att fler fastighetsägare kommer att knyta sig till detta.

Att jag var ute i Sandared i kväll för tennisklubbens räkning också är inget ovanligt. Så det lämnar jag därhän. Nu börjar faktiskt ögonen falla ihop och i morgon är också en intensiv dag. Bland annat har vi vårt första möte i integrationsgruppen.

Så nu går jag och sover även om jag egentligen har mer att skriva om.


Inga kommentarer: