fredag 5 september 2008

Ännu en vecka till handlingarna och att hitta i Borås

Jag förstår att man inte hittar parkeringsplats om man följer den karta över parkeringsplatser som presenteras i dagens BT. Det är rätt många fel på den kartan. Allégatan har bytt namn till Lilla Brogatan och parkeringsplatsen Hugin ligger definitivt inte där den är utsatt. När det gäller själva sakfrågan, det vill säga om det är svårt eller lätt att hitta parkeringsplatser så har jag själv inte så stora problem. Men jag parkerar ju inte hela dagarna. Och jag går gärna en bit.

Hittat till Borås Djurpark har i alla fall besökarna. I dagens BT kan vi också läsa att densamma haft fler besökare än tidigare. Jätteroligt. Jag själv har ju varit där på besök med mina barnbarn. Men frågan jag ställer mig är om det räcker till att täcka alla kostnader eller om Borås elkunder även i år får stå för notan. Det är ju så att underskott i djurparkens verksamhet kvittas mot vinst hos Borås elnät. Enligt mitt sätt att se det inte särskilt rätt. Djurparken är otroligt viktig för kommunen men frågan är om det är kommunen som ska driva den. Men därom råder ju delade meningar. Folkpartiet har i alla fall sin åsikt klar. Kommunen ska inte driva affärsverksamhet. Det gäller också i högsta grad också campingen. Och när man dessutom låter en kommunal verksamhet bygga stugorna kan jag väl påstå att kommunen inte värnar det fria företagandet.

Nog klagat. Det är fredag och ännu en vecka har lagts till handlingarna.

Något stressig men riktigt spännande. Jag har varit med om uppstart av tre olika verksamheter. Måndag: Projektet Kedjan för fler människor i arbete på Hässleholmen. Tisdag: Första möte med integrationsgruppen i Borås. Onsdag: Första informationsträff med Qvim, nätverk för kvinnors företagande i Sjuhärad. Lite mer om detta finns i tidigare bloggar. Här också en länk till Radio Sjuhärad om nätverket. Och här en länk till broschyren.

Gårdagen var kanske också början på något. Ett seminarium om socialt företagande. Socialt företag kan se ut på olika sätt men grunden är att det är ett företag, ofta i form av kooperativ, som drivs av personer som på något sätt har svårt att komma ut på den öppna marknaden. Men viktigt är att det är ett företag som säljer sina tjänster och de som finns i företaget har en lön, inte försörjningsstöd. I början behövs stöd men målet är att bli självförsörjande. Mer om socialt företagande kan läsas här.

Nu ska jag försöka sparka igång min allra äldsta dator. För att se om jag har Access 97 i den. Och göra mer hemsidor.

Inga kommentarer: