måndag 8 september 2008

Läkare utan gränser - insamling

Idag startar Läkare utan gränser en insamlingskampanj. Jag har blivit tillfrågad om jag vill vara med i kampanjen. Och det har jag svarat ja på. Här bredvid på min blogg finns en banner som låter när man för musen över den. För varje bidrag som kommer in till min insamling så blir ljudet tystare och tystare.

Gör gärna som det står på bannern och SMS 50 kr till angivet telefonnummer.
Mer att läsa om läkare utan gränser finns här.

Hjälp mig hjälpa.

Inga kommentarer: