fredag 9 maj 2008

Opinionsundersökningar och Burma

Ännu en dag med solsken här hemma och högsommartemperaturer. Visst har det varit värmebölja i maj även förr men nog känns det som om det finns en förändring i klimatet. Det har ju nästan inte varit någon vinter. Som någon uttryckte det. Hösten började i juni och har sedan fortsatt tills nu. Med undantag av några dagar med snö.

Det är då oroväckande att var tredje svensk enligt en undersökning, som Naturvårdverket gjort, inte bryr sig om klimathotet över huvud taget. (SvD) Och de som är bryr sig också självklart kan göra mycket mer för att bidra till att koldioxidutsläppen minskar. Men att vara medveten är en bit på vägen. Själv byter jag bil om någon vecka. Det blev ingen klassad miljöbil men en mindre som drar mindre bensin.

En ny opinionsundersökning om partisympatier har också presenterats idag. För första gången har sd passerat 4 % spärren. Frågan är om det är så att just det faktum att partiets riksårsmöte fick uppmärksamhet i media. Att det blivit mer rumsrent att hysa främlingsfientliga åsikter. För att partiet är främlingsfientligt och islamofobiskt går inte att ta miste på. Och att det i princip är ett enfrågeparti som har som enda programpunkt att minska invandringen. Visserligen förekommer en del andra punkter men bakom dessa lurar hela tiden främlingsfientligheten och avogheten mot människor som har utländsk bakgrund. Men en opinionsundersökning är en opinionsundersökning och procentsatserna varierar mellan de olika instituten. Och det är som jag alltid har sagt valdagens resultat som gäller. Och hur många som inte svarat eller är osäkra har inte angetts(SvD)

Några rader om Burma. Det är fullständigt absurt att juntan inte släpper in hjälparbetare. De tillåter bara donationer. Omvärlden måste med kraft agera för att hjälpa landets invånare. Här framgår med tydlighet vad som kännetecknar en diktatur. De styrande ser bara till sitt eget bästa och struntar fullständigt i den övriga befolkningen. Frågan är om de tänkt att sko sig själva med donationerna från omvärlden. Och att under rådande förhållanden hålla en planerad folkomröstning är ett hån mot invånarna. Det skulle inte förvåna mig om det slutar i att folket gör revolution. Om medborgarna inte blir alltför försvagade av svält och hotande sjukdomar. (SvD)

2 kommentarer:

Anonym sa...

I det “invandringsfientliga” partiets åsiktsprogram står det att man vill minska invandringen till en nivå som är jämförbar med våra nordiska grannländer. Således är det uppenbart: snart kommer det att börja byggas koncentrationsläger.

Sd värnar även starkt om djuren och miljön, och alla vet ju att Hitler var både naturvän och vegetarian. Likheterna med nazismen kan inte bli tydligare.

Sverigedemokraterna vill bland annat - som enda parti - förbjuda tidelag. Trots dessa sjuka åsikter stöder nu nästan 4 % av väljarna Sd enligt opinionsundersökningarna, och mycket talar för att stödet kommer öka ytterligare.

Visst är det hemskt!!??!!?

Kulturbäraren sa...

På vilket sätt menar du att Sverigedemokraterna är ett "främlingsfientligt" parti?

Mig veterligen är sd ett demokratiskt, parlamentariskt, lagligt, fredligt, nationalistiskt, invandringskritiskt och värdekonservativt mittenparti. Är det "främlingsfientligt" att vilja ha en invandring i stil med våra grannländer Danmark, Finland eller Norge? Varför ska inte folkets åsikt i invandringsfrågan respekteras? Se me här:

http://www.sverigedemokraterna.net/nyhet.php?action=fullnews&id=197

"Vi tar bestämt avstånd ifrån rasism! Sd anser att alla människor har lika värde och att detta värde är och måste vara okränkbart."

http://www.sverigedemokraterna.net/kampanj2007/ViewText.inc.php?i=34

"Vi tar bestämt avstånd ifrån rasism, och anser att alla människor har lika värde."

http://www.sverigedemokraterna.net/parti_text.php?action=fullnews&id=262

"Som nationalister menar vi att varje folk har rätt till autonomi och till överlevnad som folk. Alla människor har lika värde."

http://www.sverigedemokraterna.net/nyhet.php?action=fullnews&id=317

"Helt central för oss är också FN:s deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna. Partiet tar starkt avstånd ifrån diskriminering av människor på grundval av kön, religiös och politisk tillhörighet eller etnisk bakgrund."

Och man har många väljare och politiker med invandrarbakgrund, till exempel Anna Hagwall, Michael Zand, Samuel Älgemalm, Dragan Klaric med flera. I kommunvalet 2006 hade sd större andel kandidater med invandrarbakgrund än både socialdemokraterna och de flesta borgerliga partier. Se mer här:

http://gruegranskar.blogspot.com/2008/01/sd-ett-parti-fr-invandrare.html

Jag känner själv flera personer med invandrarbakgrund som röstar på sd. Varför skulle dessa människor rösta på ett "främlingsfientligt" parti?