tisdag 27 maj 2008

Det blev en intensiv dag

Så var då dagen till ända. Den blev tämligen intensiv. Precis som jag förutspådde. Men verkligen intressant.

Seminariet om socialt företagande anordnat av Coompanion var verkligen givande. Jag tror jag vet lite mer vad detta innebär efter dagen. Många vittnesmål gavs om människor som fått tillbaka sin självkänsla och kommit tillbaka till samhället efter att ha levat i utanförskap. En person som har försörjningsstöd och måste göra en motprestation, till exempel rensa i rabatter, får inte samma självkänsla som den som inom ett företag med regelrätt lön gör samma sak. Mer finns att läsa på hemsidan om sociala företag.

Mötet med förskolerektorerna var också givande. Även om vi gled ut på allehanda sidospår så fanns ett klart budskap att de upplevde att de hade en tuff arbetssituation. Jag förstår att det inte är lätt när man hela tiden måste pressa in allt fler barn i förskolan. Mycket på grund av att fler får arbete. Det är positivt i sig att fler får arbete. Och det är kanske något man inte kunnat förutse men det är ingen tröst när grupperna blir alltför stora. Men man kan inte heller säga nej till barnomsorg till någon som fått ett jobb efter kanske flera år i arbetslöshet.

Sedan Medborgardialogen. Som idag handlade om föräldrarollen. Det var lite färre den här gången men även den mycket givande. Killarna i vårt lokala ungdomsråd är helt fantastiska. Om inte de kan vända på attityder på och till Hässleholmen så vet inte jag vem som skulle kunna göra det. Många andra kloka synpunkter kom fram på mötet.

Till sist elitserien som blev av trots allt. Idag blev det officiellt att vi ändrat ståndpunkt när det gäller Elitserien. Det blir både Elitserie och ungdomssatsning.

Nu får jag väl krypa till sängs så jag orkar upp till tåget i morgon.

Inga kommentarer: