måndag 5 maj 2008

Barns bästa måste alltid gälla

Några korta rader innan avresa till Göteborg. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram vägledning hur vräkning av barn ska undvikas. Detta förslag presenteras idag. Bland annat är det viktigt att kommunerna agerar tidigt, med råd och kanske ekonomiskt stöd, för att undvika att det går så långt som till vräkning. Ett välkommet förslag. Inget barn ska behöva riskera att hamna utan fast bostad.

Ett barn ska inte behöva bli lidande för att dess föräldrar inte kan hantera ekonomin. Folkpartiet lade ett förslag på min riksdagstid (läs hela rapporten här) att om inte föräldrarna kan sköta ekonomin själva så måste kommunen se till att i alla fall hyran blir betald. Till exempel genom att socialtjänsten betalar hyran direkt. Även om inte barnets föräldrar ger sitt samtycke. I detta fall bör barnens bästa gå före föräldrarnas integritet och självbestämmande. Idag måste samtycke ges för att socialtjänsten ska kunna hjälpa till och hantera den enskildes ekonomi.

Jag har inte läst hela förslaget men inget nämns i media om problemet om familjen är så "störig" så att de blir vräkta för den sakens skull. (SvD, DN) Men då kanske själva familjesituationen är olämplig för ett barn. Och då behövs annat stöd. Kanske till och med omhändertagande av barnet.


 

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej A-M E. Har läst rapporten som innehåller många kloka förslag. Men som kostar pengar och pengar har inte regeringen. Bara till högavlönade, bonusnissar m fl. Inte heller har kommuner och landsting pengar. Ta t ex hyrorna som alla statliga och kommunala myndigheter och institutioner betalar dvs sk marknadshyror och nu när privatiseringen är i full gång kommer de extremt giriga in i bilden och då blir det sju resor värre. Vore intressant att få veta vilken/vilka privatiseringar som gett folket lägre kostnader?? Och sedan har vi spekulationen med olja, el, vete, metaller etc etc. Vilket är ditt partis recept mot detta. Eller är det så att fp i nästa val går ut med parollen: Rösta på oss så ökar vi både svälten i världen och "riskkapitalisternas" vinster. Eller Mp: vill du har mer CO2-utsläpp: rösta på oss? Gå in och titta på Årets bild, som visar vyen över en etanolfabrik i Brasilien. Bara för att ta ett litet exempel. Frågor kräver svar!!
Hälsningar från Claes i Borås.