torsdag 29 maj 2008

Barn och föräldrar på Hässleholmen

Jag hann ju inte kommentera tisdagens medborgardialog som verkligen blev en dialog och många synpunkter kom fram. Artikeln i Borås Tidning beskriver rätt mycket av det som sades. Att föräldrars språkkunskaper är oerhört viktiga. Så inte barnen behöver tolka. Men självklart är det mycket mer som ska till. Skolan har en viktig roll och det är viktigt att de barn som inte har svenska som modersmål både får lära sig svenska men också hjälp att utveckla sitt eget modersmål. Men då gäller det att man satsar på förskolan. Detta tillsammans med att allt fler barn står i kö till barnomsorgen ställer stora krav.

Det är oerhört positivt att fler människor får arbete eller startar en utbildning. För att bryta utanförskapet. Och få större egenmakt att leva sina egna liv. Då måste också samhället ställa upp med det primära, en barnomsorgsplats. Och den ska vara med kvalité. För barnens bästa. Det är redan i förskolan som man kan förebygga kriminalitet. Det är faktiskt så att kortsiktig ekonomisk snålhet straffar sig i längden.

När människor får ett arbete löser det sig också med mötesplatser där svenskar och invandrare kan träffas. Arbetsplatsenär den naturliga mötesplatsen.

Tillbaka till tisdagskvällen. Ungdomarna i Brämhults eget ungdomsråd är verkligen aktiva och en resurs som måste tas till vara. Även den här gången kom de med många kloka synpunkter. Ett rent konkret resultat blev att de ska besöka en förskola för att vara föredömen för barnen där.

Ungdomarna föreslog också att nästa möte ska handla just om utbyte. Över generationsgränser och mellan olika stadsdelar mm.

Jag tror att detta med medborgardialog har kommit för att stanna. Det tar lite tid innan alla rutiner sätter sig (det svåraste är att sprida informationen)men jag tror vi är på god väg. Så till hösten kommer vi igen.

Ett uppdrag som ligger inom det här målområdet, Demokrati och delaktighet, i Hässleringen är att fler människor ska gå och rösta. Redan nästa vår är det val till Europa-parlamentet. Och för att få rösta gäller samma regler som till kommunalval. Alltså att man varit tre år i Sverige. Så här finns också mycket att göra.

Men det är också viktigt att framhålla att det finns mycket positivt på Hässleholmen, precis som också framgår av artikeln. Det finns många som trivs och tycker om att bo Hässleholmen. Och med alla de insatser som görs inom Hässleringen så kommer det att bli ännu bättre.

Inga kommentarer: