fredag 23 augusti 2013

Social ekonomi

Igår handlade min dag rätt mycket om social ekonomi och Överenskommelsen. Efter en ljuvlig frukost, i sig inte mer än med vanligt innehåll men med en underbar utsikt. Kunde suttit där länge. Men som sagt det994890_10151670444604132_349226791_n skulle ju vara möte om social ekonomi i Västra Götaland. (Kan konstatera att jag gillar inte att köra bil i Uddevalla.)

Social ekonomi har jag skrivit om tidigare. Det handlar inte om socialbidrag eller något sådant. Egentligen tvärtom. Det handlar om föreningar, stiftelser, kooperativ m fl så kallade nonprofit organisationer som bidrar till samhällsekonomin. Västra götalandsregionen är angelägen om att den sociala ekonomin ska växa och skapa tillväxt varför det finns en råd för den sociala ekonomin som består av ett antal politiker och representanter från föreningar och andra organisationer inom den sociala ekonomin. Dessutom finns det fyra delregionala råd. Varav Sjuhärad är ett. Där sitter jag med i styrelsen. De delregionala råden får pengar från Västra Götalandsregionen för att kunna jobba med att stärka och stötta  och utveckla föreningslivet. Det finns pengar att att söka för föreningar som vill utveckla sin verksamhet för att skapa fler jobb. Det kan också handla om samverkan mellan olika aktörer i ett område till exempel. Här finns en länk till vad det innebär. Det finns två olika stöd. Det ena på max 50000 och det andra på max 200000.

En annan del i den sociala ekonomin handlar om samverkan mellan det offentliga och föreningsliv mm. Hur det ska ske på ett för alla parter bra sätt. Många ideella organisationer gör ju ett jobb åt det offentliga som man sedan får ett föreningsbidrag eller till och med ersättning för. För att skapa regler och principer för hur samverkan ska genomföras på ett bra sätt har regeringen, Sveriges kommuner och landsting och idéburna organisationer skapat en Överenskommelse. Denna har sedan ett antal kommuner och landsting fört ner på lokal nivå. Genom att sätta sig tillsammans och utarbeta vilka regler som ska gälla generellt. Viktiga principer är långsiktighet, integritet, delaktighet, självständighet, öppenhet, mångfald, kvalitet, dialog. Med dessa spelregler som plattform kan sedan olika organisationer teckna avtal med det offentliga. Men det är viktigt att man gör det från grunden där alla parter är med och diskuterar. Det är ju en överenskommelse. Man ska komma överens.

Vad har nu allt detta med min gårdag att göra? På förmiddagen var jag i Uddevalla och träffade personer från de andra delregionala råden och stämde av läget. Och på kvällen var det debatt i fullmäktige. Egentligen handlade fullmäktigeärendet om program mot hemlöshet men där fanns också en punkt om att göra en Överenskommelse med idéburna organisationer. Eftersom jag skrivit en motion om att Borås skulle göra en sådan Överenskommelse tycker jag förstås att det är positivt men att min motion inte nämns med ett ord tycker jag är mindre bra. Så jag ställer förstås frågan vart den tagit vägen och varför en sådan här överenskommelse bara handlar om just hemlöshet. Det borde vara hela kommunen som är inblandad. Mitt förslag, att man skulle ge kommunstyrelsen i uppdrag för att ta fram en plan för hur en Överenskommelse ska tas fram, röstades ner. Alla allianspartier ställde upp på det men de rödgröna sa nej. Fast i talarstolen sas det att jag nog skulle få min motion beviljad så småningom. Så föreningslivet i Borås, håll ut, även ni  kanske kommer att få en Överenskommelse med kommunen så småningom.

Det som emellertid är på gång är en Överenskommelse inom Västra Götalandsregionen mellan regionen och de regionala idéburna organisationerna. Där jag finns med som representant för de idéburna organisationerna i Sjuhärad. Här kommer att bli ett antal dialogmöten under hösten. Dels ett för hela regionen i Ljungskile den 17 september, dels ett i Borås för Sjuhäradsregionen den 21 oktober.

Inga kommentarer: