måndag 23 september 2013

Bifallen motion om Överenskommelsen

Idag har en enig kommunstyrelse bifallit min motion om att utreda förutsättningarna att införa en lokal Överenskommelse i enlighet med den centrala Överenskommelsen. Motionen kan läsas här. Det känns jättebra. Den ska i och för sig beslutas i kommunfullmäktige också om en månad men det blir nog inga problem.

I korthet innebär en Överenskommelse att man skapar en plattform för att klargöra hur man ska nyttja varandra utan att utnyttja. Idag utför många idéburna organisationer ett uppdrag åt kommun eller landsting. Överenskommelsen handlar om att klargöra spelreglerna i en sådan samverkan. En Överenskommelse innebär också att organisationer som jobbar för samhällsnytta och/eller medlemsnytta får ett erkännande. Att de är viktiga. Särskilt i en tid när välfärdssektorn står inför stora utmaningar behöver alla goda krafter samverka.

I budgeten 2014 har också regeringen satsat 4 miljoner extra för att stimulera fler kommuner att införa Överenskommelsen.

Mer om den centrala Överenskommelsen finns här.

Flera kommuner har redan infört Överenskommelsen på lokal nivå. Först ut var Örebro men nu har även Göteborg, Stockholm, Linköping, Region Skåne med flera infört den.

Västra Götalandsregionen är mitt uppe i en process för att införa en Överenskommelse. Där finns jag med i en arbetsgrupp representerande den idéburna sektorn. I regionen benämns den idéburna sektorn Social ekonomi.

Begreppet Social Ekonomi infördes när vi gick med i EU. Den sociala ekonomin innefattar organisationer som styrs av allmännytta eller medlemsnytta och inte främst ekonomisk vinst. Exempel på viktiga aktörer inom den sociala ekonomin är exempelvis idrottsföreningar, trossamfund och studieförbund.

Den 21 oktober är det ett lokalt möte i Borås om regionens Överenskommelse.

Här finns mer om den nationella Överenskommelsen

http://overenskommelsen.se/

Här mer om social ekonomi och Överenskommelsen i Västra Götalandsregionen

http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Regionutveckling/Naringsliv/Social-ekonomi/

Inga kommentarer: