måndag 18 november 2013

Kort rapport från landsmötet

Så var då Folkpartiets landsmöte avslutat för den här gången. För min del var det det nionde landsmötet även om jag första gången mest höll till i köksregionerna. Den här gången var jag ersättare men fick hoppa in i tre pass. Företagande, allmänpolitik och jämställdhet. Foto: Ann-Marie Ekström  pläderar för en god företagarpolitikPassade också på att gå upp i talarstolen i alla tre, med företagande som tema.  Inför landsmötet hade jag skrivit åtta egna motioner och varit medundertecknare på ytterligare ett femtontal. Av de egna hade redan två fått bifall av partistyrelsen innan landsmötet. Att Medborgardialog är viktigt liksom att arbetsintegrerat socialt företagande är viktigt för personer med funktionsnedsättning och långtidsarbetslösa. Däremot var det läge att kämpa för bättre villkor för småföretag när det gäller offentlig upphandling. Och borttagande av sjuklöneansvaret. Båda två gick igenom emot partistyrelsens förslag. Även om det alltid är roligt att få bifall på en motion så är det lite roligare när man får kämpa för det. Faktum är att jag nästan på varje landsmöte som jag deltagit i fått igenom en motion i sittande församling. Den här gången är det dock lite större. Det är till Folkpartiets partiprogram som vi ska gå till val på. Även om inte min motion om att stärka kvinnors företagande gick igenom under företagandeavsnittet så finns en punkt om att öka kvinnors företagande är prioriterat för folkpartiet. I samma punkt finns också med att mångfald inom välfärdssektorn är viktig för ökande av möjligheterna att byta arbetsgivare, göra karriär och starta eget.

Och när det gäller valfrihet inom välfärdssektorn så är beslutet att det är kvalitet och långsiktighet som gäller.

Som ordförande i Liberala Företagare är jag också nöjd med en rad andra punkter som finns med i partiprogrammet som rör företagande och i synnerhet småföretagande.  Folkpartiet ska ta tillbaka platsen som det mest företagarvänliga partiet, i synnerhet när det gäller småföretag, . Med de beslut som fattades under landsmötet tror jag på det.

Det förslag till jämställdhetsprogram som partistyrelsen föreslagit gick igenom. Den lite kontroversiella frågan om ytterligare en  öronmärkt föräldramånad diskuterades visserligen men gick igenom utan votering. Själv har jag tidigare varit emot att staten ska gå in och styra hur man lägger upp föräldraledigheten. Har tyckt att det räckt med de två månader som nu gäller. Men med tanke på att det fortfarande är alltför få pappor som tar ut ledighet så har jag svängt. Och när idag P1 berättar hur många äldre kvinnor idag har svårt att få pensionspengarna att gå ihop på grund av att man varit hemma med barn och jobbat deltid är det dags att sätta ner foten.

Många andra beslut som helt klart går i socialliberal riktning fattades under landsmötet. Inom alla områden. Känns positivt inför den kommande valrörelsen. Och återkommer säkert till dessa.

Bild lånad från Daniel Anderssons fb.

Inga kommentarer: